Procedure vedrørende overtrædelse af DBU's Holdninger

Denne side er et hjælpeværktøj for samtlige klubber i Danmark. Her kan klubberne finde, hvad man må og ikke må som licensklub og hvad den forurettede klub, kan gøre i tilfælde af, at denne føler sig forurettet

Hermed en oversigt i forhold til hvad en licensklub må og ikke må i aldersgruppen U10 til U12. Efterfølgende er en procedure for, hvad en klub skal gøre, såfremt nedenstående bliver overtrådt. 

Årgang i licensklubber U10 U11 U12
Klubskifte Klubskifter må ikke finde sted efter forudgående ’fiskeri’ – altså henvendelser direkte fra modtagerklub til barn/forældre. Klubskifter må ikke finde sted efter forudgående ’fiskeri’ – altså henvendelser direkte fra modtagerklub til barn/forældre. Klubskifter må ikke finde sted efter forudgående ’fiskeri’ – altså henvendelser direkte fra modtagerklub til barn/forældre.
Kampe Klubberne må ikke rykke et halvt eller et helt hold op i en ældre aldersklasse. 
Såfremt en spiller rykkes op til ældre årgange, bør dette kun foregå ud fra en individuel vurdering, eller fordi klubben mangler medlemmer i en årgang for at kunne stille hold i den pågældende sæson.
Klubberne må ikke rykke et halvt eller et helt hold op i en ældre aldersklasse. 
Såfremt en spiller rykkes op til ældre årgange, bør dette kun foregå ud fra en individuel vurdering, eller fordi klubben mangler medlemmer i en årgang for at kunne stille hold i den pågældende sæson.
Klubberne må ikke rykke et halvt eller et helt hold op i en ældre aldersklasse. 
Såfremt en spiller rykkes op til ældre årgange, bør dette kun foregå ud fra en individuel vurdering, eller fordi klubben mangler medlemmer i en årgang for at kunne stille hold i den pågældende sæson.
Stævner for udvalgte spillere Udtagelsesstævner og lignende for børn tidligere end U13 er ikke foreneligt med H&H. Udtagelsesstævner og lignende for børn tidligere end U13 er ikke foreneligt med H&H.  Udtagelsesstævner og lignende for børn tidligere end U13 er ikke foreneligt med H&H.
Stævner for hold Ja Ja Ja
Inspirationstræning i ekstern klub Klubberne må gerne tilbyde inspirationstræning til spillere hos deres samarbejdsklubber.
Der må ikke selekteres til inspirationstræning, hvorfor dette pr. definition tilbydes til hele årgangen i den/de pågældende klub(ber).
Der må gerne inviteres flere samarbejdsklubber til ovenstående træning og licensklubben må gerne tage penge for disse træningspas.
Klubberne må gerne tilbyde inspirationstræning til spillere hos deres samarbejdsklubber.
Der må ikke selekteres til inspirationstræning, hvorfor dette pr. definition tilbydes til hele årgangen i den/de pågældende klub(ber).
Der må gerne inviteres flere samarbejdsklubber til ovenstående træning og licensklubben må gerne tage penge for disse træningspas.
Klubberne må gerne tilbyde inspirationstræning til spillere hos deres samarbejdsklubber.
Der må ikke selekteres til inspirationstræning, hvorfor dette pr. definition tilbydes til hele årgangen i den/de pågældende klub(ber).
Der må gerne inviteres flere samarbejdsklubber til ovenstående træning og licensklubben må gerne tage penge for disse træningspas.
Inspirationstræning i egen klub med eksterne spillere Nej Nej Klubberne må gerne invitere talentfulde spillere til talenttræning /inspirationstræning i egen klub, dog tidligst fra spilleren aldersmæssigt er overgået til U12.
Dette skal foregå via henvendelse til den pågældende spillers forældre og nuværende klub.
Akademier / skoler Nej Nej Enhver form for tilbud fra klubber om akademi- og/eller skolegang for spillere yngre end U13, med henblik på skolestart fra U14, er ikke foreneligt med H&H