Programlægning og afvikling af 3F Superligaen

Interessen for planlægningen af 3F Superliga-programmet er meget stor.

Tages der specielle hensyn til nyoprykkerne? Hvordan placeres kampene for de hold, der skal spille internationalt? Hvorfor er der midtugekampe?

Vi forsøger at give korte, klare svar på en række af de oftest stillede spørgsmål om programplanlægningen i 3F Superligaen, samt se - i korte vendinger - nogle af de forudsætninger og prioriteringer, DM-programudvalget arbejder med i planlægningen af 3F Superliga-programmet.


Klima:

Længden af den danske fodboldsæson er begrænset af klimaet herhjemme.

For Superligaen gælder imidlertid, at med indførelsen af DBU's cirkulære om ”krav til danske fodboldstadions” i sommeren 2003 skal alle 3F Superliga-klubber kunne spille på stadions med varme i banen i de perioder af året, hvor der er risiko for frost i banerne.

Dermed er det gennem tekniske tiltag muligt at forlænge sæsonen ud over de naturlige, klimatiske begrænsninger.

Hensyn til spillernes ferie og til publikums komfort betyder dog, at færrest mulige kampe ligger i vinterperioden. 


International kampkalender:
Det internationale fodboldforbund, FIFA, udsender med to års varsel en oversigt over den såkaldte ”internationale kampkalender”.

Den skitserer de datoer og perioder, der skal spilles i de nationale klubturneringer, internationale klubturneringer, venskabs- og kvalifikationslandskampe samt kontinenttale- og verdensmesterskabs-slutrunder for at undgå sammenfald.

Dertil kommer indbyggede ferieperioder for spillerne.


3F Superliga- og pokalkampe på internationale datoer:
På grund af den nuværende struktur i Danmarksturneringen har programudvalget som følge af de mange kampe indenfor de klimatisk mulige og foretrukne perioder været nødt til at planlægge med 3F Superliga- og landspokalkampe på én eller flere af de internationale spilledatoer.

Ikke mindst efter UEFA har spredt kampene i Champions League og Europa Cup'en ud over flere uger end tidligere, er det nødvendigt for programudvalget at benytte internationale klubkamp-datoer til danske kampe. 


Strukturen i Danmarksturneringen:
Strukturen i de bedste, danske fodboldrækker – Danmarksturneringen – er vedtaget af DBU's øverst, besluttende organ, Repræsentantskabet.

Den nuværende struktur med 14 hold blev indført fra sæsonen 2016/2017. Strukturen inkluderer et grundspil på 26 spillerunder, hvor alle klubber møder hinanden to gange - ude og hjemme. De sels bedste placerede klubber efter grundspillet kvalificerer sig til Mesterskabsspillet, hvor der spilles om danmarksmesterskabet, medaljer og europæisk fodbold. De resterende otte hold spiller Nedrykningsspil. Læs mere om strukturen her.

Fra sæsonen 2020/2021 ændres strukturen igen. 3F Superligaen kommer til at bestå af 12 hold og et grundspil på 22 spillerunder, hvor klubberne møder hinanden to gange - ude og hjemme. Herefter splittes række i to - de seks bedste klubber i Mesterskabsspillet og de seks lavest placerede klubber i Nedrykningsspillet. Læs mere om den kommende Superliga-struktur lige her.

 
Planlægning:
På grund af det grundlæggende matematisk skæve turneringsprogram for 3F Superligaen, har det været vanskeligt at lægge programmet elektronisk. 

Dog har DM-Programudvalget fra sæsonen 2007/2008 taget et nyt IT-program i brug, der bl.a. kan håndtere flere af de forskellige ønsker fra klubberne, som strider mod normal praksis (fx at starte en sæson med to udekampe grundet nyt græstæppe m.v.). 
 
Prioriteringerne:
DM-programudvalgets prioriteringer i planlægningen af 3F Superliga-programmet er:

1: Stadionforhold:

Hvis stadion er udlejet til andre formål, under ombygning eller renovation eller hvis en anden klub spiller sine hjemmekampe på samme stadion.

2: Geografisk:

Programudvalget forsøger at sprede kampene i 3F Superligaen geografisk, således at der er balance mellem antallet af kampe i den østlige og vestlige del af landet i hver enkelt runde.

Eksempelvis forsøger man at sikre, at alle kampene i én runde ikke spilles i eksempelvis det storkøbenhavnske område.

Rent matematisk imidlertid ikke muligt at følge hundrede procent. Hensynet til specielle ønsker fra klubberne kan ligeledes ødelægge dette delmål.

3: Hjemme- og udebane:

Udvalget arbejder med en nøgle for, at klubberne skiftevis kan spille hjemme og udekampe.

Hensigten er, at ingen klubber spiller mere end to hjemmekampe eller udekampe i træk. Men hver gang, én klub har ønsker eller restriktioner, og gerne vil have to eller flere hjemme- eller udekampe i træk, så får det naturligvis tilsvarende konsekvenser for ét eller flere andre hold!

4: ”Store kampe”:

Viasat (MTG) har et generelt ønske om, at ”store” 3F Superliga-opgør ikke spilles i perioden med Champions League- og UEFA Cup-kampe. Specielt i starten af de europæiske klubturneringer.

3F Superliga-klubberne har derimod ingen fælles, defineret holdning eller målsætning for ”store” 3F Superliga-kampes placering i forhold til klubbernes internationale kampe og dermed ønsker til ”stærke” eller ”svage” modstandere før disse kampe, som programudvalget kan arbejde efter.

Udvalget har på grund af de øvrige hensyn vanskeligt ved at opfylde Viasats (MTGs) ønsker på dette område.

Oprykkerne:
Programudvalget kan naturligvis ikke begynde at tage sportslige hensyn til én eller flere klubber indenfor i 3F Superligaen.

Alligevel forsøger udvalget at hjælpe nyoprykkerne godt i gang.

Igen på dette punkt kan der være specielle ønsker fra de pågældende klubber, der betyder, at nyoprykkernes program måske omfatter udekampe mod de traditionelle tophold i begyndelsen af turneringen. Eksempelvis kan den korte forberedelsesperiode betyde, at klubberne skal bruge nogle kampe før man sikkerhedsmæssigt er gearet til en hjemmekamp med mange medrejsende tilskuere.  

TV-transmission af kampe:
Som udgangspunkt programlægges kampene i 3F Superligaen af DBU's Programudvalg til afvikling på søndage eller på enkelte såkaldte midtugerunder, primært på onsdage og torsdage.

Klubberne og Divisionsforeningen har, som et tillæg til den eksisterende TV-aftale, accepteret at Viasat (MTG) fra starten af efteråret 2007, i spillerunder programlagt til weekender, har mulighed for at flytte én kamp til lørdag eftermiddag, fire kampe til afvikling søndag samt én kamp til transmission mandag aften.

Viasat (MTG) skal via Divisionsforeningen varsle kampflytningerne/tv-kampene til DBU senest fire uger før de pågældende kampe, og inden varslingen til DBU skal Divisionsforeningen ligeledes have indhentet klubbernes accept af de ønskede ændringer grundet TV-transmission. 

Flytning af kampe:
Hvis én klub ønsker en programsat kamp flyttet, kræver det almindeligvis enighed blandt de to klubber, hvorefter DM-programudvalget skal godkende flytningen. Dette gælder dog ikke ved flytninger på grund af tv-transmissioner.

Ved flytninger af kampe på grund af direkte tv-transmission af 3F Superliga-kampe træder de almindelige regler ud af funktion, idet DBU i disse tilfælde lader klubberne, Divisionsforeningen og Viasat (MTG) sikre administrationen af tv-aftalen, der på detailpunkterne er indgået mellem disse tre parter. DBU sikrer alene de praktiske konsekvenser af flytningen i forhold til blandt andet dommerpåsætning.