Nedrykningsspil fra Danmarksserien

Nedenstående er gældende for sæsonen 2019/2020

Fra Herre-DS rykker i alt 8 hold ned i de lokale serier.

 

I forhold til nedenstående geografiske scenarier, så er fordelingen modsat gældende ved omvendt geografisk fordeling:

 

- Hvis nedrykkerne fra 2. division er fem hold øst for Storebælt og ingen hold vest for Storebælt og den ene puljevinder i Herre-DS øst for Storebælt ikke rykker op i 2. division, så rykker 8, 9 og 10 fra hver af de 2 puljer øst for Storebælt ned, mens de to nr. 7 spiller en kamp på neutral bane, og den samlede vinder forbliver i Herre-DS. Vest for Storebælt spiller de to nr. 10 en kamp på neutral bane, og den samlede vinder forbliver i Herre-DS.

 

- Hvis nedrykkerne fra 2. division er fem hold øst for Storebælt og ingen hold vest for Storebælt og den ene puljevinder i Herre-DS vest for Storebælt ikke rykker op i 2. division, så rykker nr. 8, 9 og 10 fra hver af de 2 puljer øst for Storebælt ned. Nr. 10 fra hver af de to puljer vest for Storebælt rykker ned.

 

-  Hvis nedrykkerne fra 2. division er fire hold øst for Storebælt og et hold vest for Storebælt den ene puljevinder i Herre-DS øst for Storebælt ikke rykker op i 2. division, så rykker nr. 8, 9 og 10 fra hver af de 2 puljer øst for Storebælt ned. Nr. 10 fra hver af de to puljer vest for Storebælt rykker ned.

 

- Hvis nedrykkerne fra 2. division er fire hold øst for Storebælt og et hold vest for Storebælt og den ene puljevinder i Herre-DS vest for Storebælt ikke rykker op i 2. division, så rykker nr. 9 og 10 fra hver af de 2 puljer øst for Storebælt ned, mens de to nr. 8 spiller en kamp på neutral bane, og den samlede vinder forbliver i Herre-DS. Nr. 10 fra hver af de to puljer vest for Storebælt rykker ned, mens de to nr. 9 spiller en kamp på neutral bane, og den samlede vinder forbliver i Herre-DS.

 

-  Hvis nedrykkerne fra 2. division er tre hold øst for Storebælt og to hold vest for Storebælt og den ene puljevinder i Herre-DS øst for Storebælt ikke rykker op i 2. division, så rykker nr. 9 og 10 fra hver af de 2 puljer øst for Storebælt ned, mens de to nr. 8 spiller en kamp på neutral bane, og den samlede vinder forbliver i Herre-DS. Nr. 10 fra hver af de to puljer vest for Storebælt rykker ned, mens de to nr. 9 spiller en kamp på neutral bane, og den samlede vinder forbliver i Herre-DS.

 

-  Hvis nedrykkerne fra 2. division er tre hold øst for Storebælt og to hold vest for Storebælt og den ene puljevinder i Herre-DS vest for Storebælt ikke rykker op i 2. division, så rykker nr. 9 og 10 fra hver af de fire puljer ned.

 

(d) Fra de lokale serier rykker de 6 bedst placerede oprykningsberettigede hold, jf. § 7.2, op i Herre-DS efter følgende fordelingsnøgle:

DBU Fyn leverer 1 oprykker.

DBU Jylland leverer 2 oprykkere.

DBU København leverer 1 oprykker.

DBU Sjælland leverer 2 oprykkere.

 

  Øst Vest Øst  Vest Øst Vest Øst  Vest Øst  Vest Øst  Vest
2019/20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Nedrykkere fra 2. division 5 0 5 0 4 1 4 1 3 2 3 2
Oprykkere til 2. division -1 -2 -2 -1 -1 -2 -2 -1 -1 -2 -2 -1
Oprykkere fra LU 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
  27 21 26 22 26 22 25 23 25 23 24 24
Hold til 2020/21 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Nedrykkere til LU 7 1 6 2 6 2 5 3 5 3 4 4
Antal nedrykkere findes således:
7 hold: Nr. 8, 9 og 10 rykker ned, mens de to nr. 7 spiller en kamp på neutral bane - vinderen forbliver i DS
6 hold: Nr. 8, 9 og 10 rykker ned
5 hold: Nr. 9 og 10 rykker ned, mens de to nr. 8 spiller en kamp på neutral bane - vinderen forbliver i DS
4 hold: Nr. 9 og 10 rykker ned
3 hold: Nr. 10 rykker ned, mens de to nr. 9 spiller en kamp på neutral bane - vinderen forbliver i DS
2 hold: Nr. 10 rykker ned
1 hold: De to nr. 10 spiller en kamp på neutral bane - vinderen forbliver´i DS

 

Nedenstående er gældende fra sæsonen 2020/2021

1. Såfremt de fire nedrykkende hold fra 2. division er fordelt med en geografisk fordeling på 3 øst- og 1 vest-hold (eller omvendt), så skal der jf. § 6.1 i Propositionerne for Danmarksserien afvikles ekstraordinære nedrykningskampe mandag den 24. juni kl. 19.00


2 Såfremt der er 3 øst-nedrykkere fra 2. division skal følgende kampe afvikles:

Nr. 8 i Danmarksserien pulje 1 og pulje 2 mødes i en kamp på neutral bane. Vinderen forbliver i Danmarksserien.
Nr. 9 i Danmarksserien pulje 3 og pulje 4 mødes i en kamp på neutral bane. Vinderen forbliver i Danmarksserien.


3 Såfremt der er 3 vest-nedrykkere fra 2. division skal følgende kampe afvikles:

Nr. 8 i Danmarksserien pulje 3 og pulje 4 mødes i en kamp på neutral bane. Vinderen forbliver i Danmarksserien.
Nr. 9 i Danmarksserien pulje 1 og pulje 2 mødes i en kamp på neutral bane. Vinderen forbliver i Danmarksserien.


4 Ender kampen uafgjort, spilles der omspil i 2x15 minutter, og er kampen fortsat uafgjort, tildeles der hvert hold fem straffespark, som skal sparkes af 5 forskellige spillere. Dommeren foretager lodtrækning, og anføreren, fra det hold der vinder lodtrækningen, vælger, om holdet vil sparke først eller sidst. Straffesparkene udføres skiftevis af en spiller fra hvert hold. Det hold, der herefter har scoret flest mål, er vinder. Er kampen stadig uafgjort, fortsættes med ét straffespark til hvert hold, stadig med nye spillere, indtil en vinder er fundet. Er stillingen stadig uafgjort, når alle spillere har sparket straffespark, begyndes forfra, stadig med ét straffespark til hvert hold af gangen. Alle straffespark skal skydes mod samme mål.


5 Kampene afvikles propositionerne for Danmarksserien.

6 Eventuel uafsonet karantæne medtages fra den ordinære turnering.

7 DBU udpeger dommer og linjedommere. Udgiften til dommer og linjedommere deles ligeligt mellem de to klubber.

8 DBU yder dækning af 2/3 af holdenes teoretiske rejseudgift beregnet efter DBUs satser i ”Regulativ for Befordringsgodtgørelse”.

9 De to klubber medbringer selv bolde til opvarmning, og førstnævnte klub sørger for kampbold.