2.10.1. Personer omfattet af dette kodeks, må ikke fornærme værdigheden eller integriteten af et land, en privatperson eller en gruppe af mennesker gennem foragtende, diskriminerende eller krænkende ord eller handlinger på grund af race, hudfarve, etnicitet, nationalitet, social oprindelse, køn, handicap, sprog, religion, politisk overbevisning m.v., rigdom, fødsel eller anden status, seksuel orientering eller enhver anden grund.

2.10.2. Det er forbudt at fremsætte offentlige erklæringer af en ærekrænkende karakter over for DBU og/eller over for enhver anden person, der er omfattet af dette kodeks i forbindelse med DBUarrangementer.