Bilag 6 - Henvendelser til DBU

1. Alle henvendelser og ansøgninger fra klubber til DBU samt alle henvendelser fra DBU til klubberne, skal frem gennem den pågældende lokalunion. Herfra er dog undtaget henvendelser vedr. de af DBU administrerede turneringer.