Bilag 7 - Pokaler og medaljer

1. Eventuelle vandrepræmier skal opbevares brand- og tyverisikret af klubberne, der i øvrigt er økonomisk ansvarlig over for lokalunionen med hensyn til sådanne præmiers eventuelle bortkomst og beskadigelse.

2. Vandrepræmierne skal afleveres til lokalunionskontoret senest 14 dage før den løbende turnerings afslutning.