Bilag 8 - Udvisning af udskiftningsspillere i kampe med fri udskiftning

1. I kampe med fri udskiftning består et hold af indtil 11 spillere og indtil tre navngivne reserver. Dette har i forbindelse med udvisning af spillere, der opholder sig på reservebænken, skabt en del usikkerhed med hensyn til, hvorledes situationen skal gribes an. DBU’s lovgruppe har vedtaget, at hvis en af nævnte 14 spillere befinder sig på reservebænken, enten som tidsbegrænset udvist eller som reserve og den pågældende gør sig skyldig i en forseelse eller utilbørlig optræden, som medfører en advarsel eller udvisning, så er denne straf at betragte som værende personlig.

Følgende eksempler til illustration af ovennævnte: a. Holdet fuldtalligt på spillepladsen (11 spillere) 
En navngiven reserve på reservebænken forser sig til udvisning (rødt kort). 
Holdet er nu reduceret med én reserve, men må stadig have 11 spillere på spillepladsen.

b. Holdet har en spiller tidsbegrænset udvist og er derfor kun 10 spillere på spillepladsen.
Den tidsbegrænset udviste spiller gør sig, mens han er tidsbegrænset udvist, skyldig i en forseelse, som medfører endnu en advarsel og dermed udvisning (rødt kort).
Holdet må nu fortsætte resten af kampen med kun på 10 spillere på spillepladsen.

c. Holdet har en spiller tidsbegrænset udvist.
En af de andre spillere på reservebænken gør sig skyldig i en forseelse til en udvisning (rødt kort).
Holdet er nu reduceret med én reserve og den tidsbegrænset udviste spiller må indtræde på spillepladsen, når hans straffetid på 10 minutter er udløbet.
Holdet kan altså fortsætte med 11 spillere på spillepladsen.

Kampe med tidsbegrænset udvisning

A: Er et hold 11 spillere på spillepladsen eller eventuelt reduceret med tidsbegrænset udvist spiller, kan den/de spillere, der ikke er tidsbegrænset udvist, ved ulovlig indtræden ikke få tilkendt et frispark/straffespark eller begå en forseelse til et sådant.
Træder spilleren ulovligt ind på spillepladsen, skal han advares (gult kort, må indtræde efter 10 min.) eller eventuelt udvises (rødt kort).
Spillet genoptages med et indirekte frispark, hvor bolden var, da spillet blev standset.

B: Er et hold reduceret med tidsbegrænset udvist spiller og denne spiller træder ulovligt ind på spillepladsen, kan spilleren ikke få tilkendt et frispark/straffespark, men spilleren kan begå en forseelse til et sådant.
Træder spilleren ulovligt ind på spillepladsen og der eventuelt også begås en forseelse mod ham, skal spilleren advares (gult + derefter rødt kort). 
Spillet sættes i gang med et indirekte frispark, hvor bolden var.
Begår spilleren i forbindelse med sin ulovlige indtræden en forseelse, straffes han med advarsel (gult + derefter rødt kort) eller eventuelt med udvisning (rødt kort) afhængig af forseelsens grovhed.
Spillet sættes i gang med indirekte/direkte frispark/straffespark, hvor forseelsen fandt sted.