§ 10 - Kampens resultat

Scoring
Et mål er scoret, når hele bolden har passeret mållinjen mellem målstængerne og under overliggeren, forudsat at der ikke foreligger nogen lovovertrædelse af det hold, som har scoret.

Hvis målmanden kaster bolden direkte i modspillernes mål, dømmes målspark

Hvis dommeren markerer for mål, før bolden helt har passeret mållinjen, genoptages spillet ved, at dommeren lader bolden falde.

Kampens afgørelse
Det hold, der har scoret flest mål, har vundet kampen. Hvis begge hold scorer lige mange mål, eller der ingen mål scores, er kampen uafgjort.

Hvis et turneringsreglement foreskriver, at der skal udpeges en vinder efter en kamp eller kampe ude/hjemme, hvor stillingen er lige, er de eneste tilladte muligheder for at finde en vinder
• reglen om udebanemål
• forlænget spilletid på to lige lange halvlege, som hver ikke må være længere end 15 minutter
• straffesparkskonkurrence.

Disse tre muligheder kan kombineres.

Straffesparkskonkurrence
Straffesparkskonkurrence foretages efter kampens afslutning. Medmindre andet er nævnt, gælder de relevante af spillets love under afvikling af en straffesparkskonkurrence.
En spiller, som er blevet udvist (rødt kort) under kampen, må ikke deltage. Påtaler og
advarsler (gult kort) tildelt under kampen nulstilles før straffesparkskonkurrencen.

Procedure

Før straffesparkskonkurrencens begyndelse
• Medmindre der er andre hensyn at tage (f.eks. baneforhold, sikkerhed e.l.) trækker dommeren lod ved at kaste en mønt i vejret for at afgøre, ved hvilket mål sparkene skal tages. Dette kan kun ændres af sikkerhedsgrunde, eller hvis målet eller banen bliver uanvendelige.
• Dommeren trækker igen lod ved at kaste en mønt i vejret, og holdet, der vinder lodtrækningen, vælger, om det vil sparke først eller sidst
• Med undtagelse af en reserve for en målmand, som er ude af stand til at fortsætte, må kun spillere der er på banen ved kampens slutning, eller kortvarigt har forladt den (f.eks. på grund af skade eller udstyr), deltage i straffesparkskonkurrencen
• Hvert hold er ansvarlig for at vælge blandt de mulige spillere, i hvilken rækkefølge de skal sparke. Dommeren skal ikke underrettes om rækkefølgen.
• Hvis et hold ved kampens slutning, før eller under straffesparkskonkurrencen har flere spillere end det andet hold, skal det reducere antallet af spillere, så begge hold har lige mange, og anføreren skal underrette dommeren om navn og nummer på de fravalgte spillere. Disse må ikke deltage i straffesparkskonkurrencen (undtagen som beskrevet nedenfor)
• En målmand, som bliver ude af stand til fortsætte før eller under en straffesparkskonkurrence, kan erstattes af en spiller, som er blevet fravalgt for at sikre lige mange spillere på begge hold, eller - hvis holdet ikke har brugt alle tilladte reserver - af en navngiven reserve. Målmanden må ikke deltage yderligere og må ikke sparke. Hvis målmanden allerede har sparket, må hans afløser ikke sparke før næste runde straffespark, dvs. når alle andre har sparket.

Under straffesparkskonkurrencen

• Kun spillere, som er berettigede til deltagelse i konkurrencen, samt dommerteamet må forblive på banen under konkurrencen
• Alle spillere, undtagen sparkeren og de to målmænd, skal forblive i midtercirklen
• Målmanden, der er medspiller til sparkeren, skal være på banen uden for det straffesparksfelt, hvor sparkene tages, og på mållinjen, hvor den skærer straffesparksfeltets grænselinje
• Alle spillere, der er berettigede til deltagelse i konkurrencen, kan skifte plads med målmanden under konkurrencen
• Et spark er afsluttet, når bolden holder op med at bevæge sig eller går ud af spil, eller dommeren standser spillet for en forseelse. Sparkeren må ikke røre bolden igen efter sparket.
• Dommeren holder regnskab med de udførte spark

Forseelse af målmanden
• Hvis målmanden begår en forseelse, og sparket som følge deraf skal tages om, skal målmanden tildeles en påtale – og i gentagelsestilfælde en advarsel.

Forseelse af sparkeren
• Hvis sparkeren straffes for en forseelse, som bliver begået, efter at dommeren har givet signal til, at sparket skal tages, noteres sparket som brændt, og sparkeren advares.

Forseelse af både målmand og sparkeren
• Hvis både målmanden og sparkeren begår fuldstændig samtidige forseelser, noteres
sparket som brændt, og sparkeren advares.

I henhold til nedenstående regler tager hvert hold fem spark
• Sparkene tages skiftevis af det ene og det andet holds spillere
• Hvis det ene hold, før begge har taget fem spark, har scoret flere mål, end det andet kan opnå, selv om det tog alle fem spark, skal konkurrencen ophøre
• Hvis stillingen er lige, efter at begge hold har taget fem spark, skal de fortsætte med at sparke i den samme rækkefølge, indtil det ene hold har scoret et mål mere end det andet på samme antal spark
• Hvert spark skal tages af en spiller, der ikke tidligere har sparket. Først når alle berettigede spillere på et hold har sparket, må en spiller fra samme hold tage sit andet spark
• Dette princip er gældende for enhver efterfølgende sekvens af spark, men et hold må skifte rækkefølgen af sparkere.
• En straffesparkskonkurrence kan ikke udsættes på grund af en spiller, som har forladt banen. Spillerens spark vil blive betragtet som tabt (ikke scoring), hvis spilleren ikke er tilbage i tide til at tage sit spark

Udskiftninger og udvisninger under en straffesparkskonkurrence
• En spiller, reserve, udskiftet spiller eller official kan advares eller udvises
• En målmand, som udvises, skal erstattes af en spiller berettiget til at deltage i konkurrencen
• En spiller, som ikke er målmand, og som ikke kan fortsætte, kan ikke erstattes
• Dommeren skal ikke afbryde kampen, hvis et hold bliver reduceret til færre end syv spillere.

Fodboldloven 23/24