§ 13 - Frispark

Former for frispark
Hvis en spiller, reserve, udskiftet spiller, udvist spiller eller official begår en forseelse eller overtrædelse af reglerne, dømmes direkte eller indirekte frispark til det modsatte hold.

Markering for indirekte frispark
Dommeren markerer et indirekte frispark ved at strække en arm i vejret. Dommeren skal holde armen i denne stilling, indtil sparket er taget og bolden er rørt af en anden spiller, gået ud af spil, eller det er klart, at et mål ikke kan scores direkte.

Hvis dommeren fejlagtigt ikke markerer, at et frispark er indirekte, og bolden går i mål, skal frisparket tages om.

Bold i mål:
• Hvis bolden på et direkte frispark sparkes direkte i modspillernes mål, dømmes mål
• Hvis et indirekte frispark sparkes direkte i modspillernes mål, dømmes målspark
• Hvis et direkte eller indirekte frispark sparkes direkte i eget mål, dømmes hjørnespark.

Udførelse
Alle frispark tages fra det sted, hvor forseelsen blev begået, bortset fra følgende:
• Et indirekte frispark til angriberne i modspillernes målfelt tages på den af målfeltets linjer, som er parallel med mållinjen, og fra det punkt, som er nærmest det sted, hvor forseelsen blev begået.
• Et frispark i eget målfelt kan tages hvor som helst i målfeltet.
• Et frispark for forseelser, hvor en spiller træder ind på, genindtræder på eller forlader banen uden tilladelse, tages fra det punkt, hvor bolden var, da spillet blev standset. Hvis en spiller begår en forseelse uden for banen, genoptages spillet med et frispark fra det punkt på grænselinjen, som er nærmest det sted, hvor forseelsen blev begået. For forseelser, som skal straffes med et direkte frispark, dømmes straffespark, hvis dette punkt er inden for straffesparksfeltet for den spiller, som har forset sig.
• Hvis loven foreskriver et andet sted for igangsættelsen (jfr. §§ 3, 11 og 12), tages frisparket herfra.

Bolden
• skal ligge stille, og sparkeren må ikke røre bolden igen, før den har rørt en anden spiller
• er i spil, når den er sparket og klart bevæger sig.

Indtil bolden er i spil, skal alle modspillere være
• mindst 9,15 m fra bolden, medmindre de er på egen mållinje mellem målstængerne
• uden for straffesparksfeltet ved frispark i straffesparksfeltet.

Hvis tre eller flere spillere fra det forsvarende hold udgør en mur, skal alle det angribende holds spillere være mindst 1 meter fra muren, indtil bolden er i spil.

Et frispark kan udføres ved at løfte bolden med én fod eller samtidig med begge fødder.

At finte ved et frispark for at forvirre modspillerne er tilladt som en del af spillet.

Hvis en spiller ved udførelsen af et frispark forsætligt sparker bolden ind på en modspiller for at kunne spille den igen, og dette ikke sker på en satset eller hensynsløs måde eller med unødig stor kraft, lader dommeren spillet fortsætte.

Overtrædelser / straffebestemmelser
Hvis en modspiller – når et frispark tages – er nærmere bolden end foreskrevet, tages frisparket om, medmindre fordelsreglen kan anvendes. Men hvis en spiller tager et frispark hurtigt, og en modspiller, som er mindre end 9,15 m fra bolden, opsnapper den, lader dommeren spillet fortsætte. En modspiller, som forsætligt forhindrer et frispark i at blive taget hurtigt, skal advares for at forhale en igangsættelse.

Hvis en spiller fra det angribende hold, når et frispark tages, er mindre end 1 meter fra en mur bestående af mindst tre spillere fra det forsvarende hold, dømmes indirekte frispark.

Hvis forsvarsspillerne tager et frispark i eget straffesparksfelt, og én eller flere modspillere endnu er i straffesparksfeltet, fordi de ikke havde tid til at forlade det, skal dommeren lade spillet fortsætte. Hvis en modspiller, som er i straffesparksfeltet, når sparket tages, eller løber ind i straffesparksfeltet, før bolden er i spil, rører eller forsøger at erobre bolden, før den er i spil, skal frisparket tages om.

Hvis en spiller rører bolden igen, efter at bolden er i spil, men før den har rørt en anden spiller, dømmes indirekte frispark. Hvis sparkeren begår en hands-forseelse
• dømmes direkte frispark
• dømmes straffespark, hvis forseelsen blev begået i sparkerens straffesparksfelt, medmindre det var målmanden, der sparkede. I så fald dømmes indirekte frispark.


Fodboldloven 24/25