§ 14 - Straffespark

Der dømmes straffespark, hvis en spiller begår en forseelse, som skal straffes med direkte frispark, i sit eget straffesparksfelt eller uden for banen som en del af spillet som beskrevet i §§ 12 og 13.

Der kan scores direkte på straffespark.

Udførelse
Bolden skal ligge stille på straffesparksmærket og målstænger, overligger og målnet skal være i ro.

Det skal tydeligt tilkendegives, hvem der skal sparke.

Den forsvarende målmand skal forblive på mållinjen mellem målstængerne med front mod sparkeren. Målmanden må ikke på unfair vis distrahere sparkeren, f.eks. ved at forsinke udførelsen af sparket eller berøre målstænger, overligger eller nettet bag målet.

Øvrige spillere skal befinde sig
• mindst 9,15 m fra straffesparksmærket
• bag straffesparksmærket
• på banen
• uden for straffesparksfeltet

Efter at spillerne har taget opstilling i overensstemmelse med loven, giver dommeren signal til straffesparkets udførelse:

Sparkeren skal sparke bolden fremad. Udførelse med hælen er tilladt, hvis bolden bevæger sig fremad.

Når bolden sparkes, skal den forsvarende målmand have mindst en del af den ene fod på eller i luften i flugt med mållinjen eller bag denne.

Bolden er i spil, når sparket er taget, og den klart bevæger sig.

Sparkeren må ikke røre bolden igen, før den er rørt af en anden spiller.

Et spark er afsluttet, når bolden holder op med at bevæge sig eller går ud af spil, eller dommeren standser spillet for en forseelse.

Hvis et straffespark skal tages eller tages om, forlænges den ordinære kamps eller den
forlængede spilletids halvleg, indtil sparket er fuldført.

Når tiden forlænges, betragtes straffesparket som afsluttet, når sparket er taget, og bolden holder op med at bevæge sig, går ud af spil, røres af en anden spiller end den forsvarende målmand (incl. sparkeren), eller dommeren standser spillet for en forseelse af sparkeren eller sparkerens hold. Hvis en forsvarende spiller (incl. målmanden) begår en forseelse, og straffesparket ikke går i mål, tages det om.

Overtrædelser / straffebestemmelser
Når dommeren har givet signal til, at straffesparket kan tages, skal sparket udføres.
Hvis sparket ikke udføres, kan dommeren tildele følgestraffe, før han igen giver signal til udførelsen.

Hvis én af følgende situationer opstår, inden bolden er i spil:

Sparkeren eller én af hans medspillere overtræder spillets love:
• hvis bolden går i mål, tages sparket om
• hvis bolden ikke går i mål, standser dommeren spillet, som genoptages med et indirekte frispark til det forsvarende hold. 

Undtagen følgende tilfælde, hvor dommeren standser spillet og dømmer et indirekte frispark til det forsvarende hold, uanset om bolden er gået i mål eller ej:
• bolden sparkes bagud
• en medspiller til den tilkendegivne sparker udfører straffesparket. Dommeren advarer den spiller, som udførte sparket
• sparkeren har afsluttet sit tilløb og finter ved at foregive at sparke til bolden. Det er indtil da tilladt at finte i tilløbet. Dommeren advarer sparkeren. 

Målmanden overtræder spillets love
• Hvis bolden går i mål, anerkendes målet
• Hvis bolden ikke rammer målet eller springer tilbage fra målstang eller overligger, tages sparket kun om, hvis målmandens forseelse tydeligt påvirkede sparkeren
• Hvis målmanden er årsagen til, at bolden ikke går i mål, tages sparket om.
• Hvis målmandens forseelse betyder, at sparket skal tages om, tildeles han en påtale for denne første forseelse – og i gentagelsestilfælde en advarsel.

Èn af målmandens medspillere overtræder spillets love:
• Hvis bolden går i mål, anerkendes målet
• Hvis bolden ikke går i mål, tages sparket om.

En spiller fra både det forsvarende og det angribende hold overtræder spillets love:
• tages sparket om, medmindre den ene forseelse er mere alvorlig end den anden, f.eks en ulovlig finte.

Forseelser af både målmanden og sparkeren:
• Hvis både målmanden og sparkeren begår fuldstændig samtidige forseelser:
»» tildeles sparkeren en advarsel, og spillet genoptages med et indirekte frispark til det forsvarende hold.

Hvis, efter at et straffespark er taget

Sparkeren rører bolden igen, før den har rørt en anden spiller:
Dømmes indirekte frispark til det forsvarende hold (direkte frispark, hvis sparkeren begår en hands-forseelse).

Bolden på sin vej mod målet bliver rørt af noget for spillet uvedkommende:
• Tages straffesparket om, medmindre bolden er på vej i mål, og indblandingen ikke forhindrer målmanden eller en forsvarende spiller i at spille bolden. I så fald dømmes mål, hvis bolden efterfølgende går i mål (selv hvis bolden blev rørt), medmindre bolden går i modspillernes mål.

Bolden kommer tilbage fra målmanden, overliggeren eller målstangen og bliver rørt af noget spillet uvedkommende:
• Standser dommeren spillet
• Genoptages spillet ved, at dommeren lader bolden falde på det sted, hvor den kom i berøring med det uvedkommende.

 

Resumé

Resultattet af straffespark

  Mål Ikke mål
Angribende spiller for
tidligt ind i feltet
Sparket tages om Indirekte frispark
Forsvarende spiller for
tidligt ind i feltet
Mål Sparket tages om
Forsvarende og
angribende spiller for
tidligt ind i feltet
Sparket tages om Sparket tages om
Forseelse af målmanden Mål • hvis sparket ikke er reddet
af målmanden, tages
det ikke om, medmindre
målmandens forseelse
har påvirket sparkeren
• hvis målmanden har reddet
sparket, tages sparket
om, og målmanden
tildeles en påtale – og i
gentagelsestilfælde en
advarsel
Samtidige forseelser af
målmand og sparker
Indirekte frispark og
sparkeren advares
Indirekte frispark og sparkeren
advares
Bolden sparkes bagud Indirekte frispark Indirekte frispark
Ulovlig finte Indirekte frispark og
sparkeren advares
Indirekte frispark og sparkeren
advares
Forkert sparker Indirekte frispark og den
forkerte sparker advares
Indirekte frispark og den
forkerte sparker advares

Fodboldloven 23/24