§ 16 - Målspark

Der dømmes målspark, når hele bolden har passeret mållinjen, enten i luften eller på jorden, når bolden sidst har rørt en spiller fra det angribende hold, og der ikke er scoret.

Der kan scores direkte på målspark, men kun i modspillernes mål. Hvis bolden sparkes direkte i eget mål, dømmes hjørnespark til modspillerne, hvis bolden forinden har forladt straffesparksfeltet.

Udførelse
• Bolden skal ligge stille og sparkes fra et sted i målfeltet af en spiller fra det forsvarende hold
• Bolden er i spil, når den er sparket og klart bevæger sig
• Modspillerne skal forblive uden for straffesparksfeltet, indtil bolden er i spil.

Overtrædelser / straffebestemmelser

Hvis en spiller rører bolden igen, efter at bolden er i spil, men før den har rørt en anden spiller, dømmes indirekte frispark. Hvis sparkeren begår en hands-forseelse,
• dømmes direkte frispark
• dømmes straffespark, hvis forseelsen blev begået i sparkerens straffesparksfelt, medmindre det var målmanden, der sparkede. I så fald dømmes indirekte frispark.

Hvis der er modspillere i straffesparksfeltet, da sparket tages, fordi de ikke havde tid til at
forlade det, lader dommeren spillet fortsætte. Hvis modspillere, som er i straffesparksfeltet,
rører eller forsøger at erobre bolden, før den er i spil, tages sparket om.


Hvis en spiller løber ind i straffesparksfeltet, før bolden er i spil, og begår en forseelse mod en modspiller, eller der begås en forseelse mod ham, tages målsparket om. Spilleren, som begår forseelsen, advares eller udvises, alt efter forseelsens karakter.

For enhver anden overtrædelse af denne paragraf tages målsparket om.


Fodboldloven 23/24