§ 2 - Bolden

Egenskaber og mål

Bolden skal
• være kugleformet
• være lavet af godkendt materiale
• have en omkreds mellem 68 og 70 cm
• ved kampens start veje mellem 410 og 450 g
• have et tryk mellem 0,6 og 1,1 atmosfæres overtryk ved havets overflade, svarende til
600 - 1100 g/cm2.

Bolde der anvendes i FIFA-turneringer og turneringer arrangeret af kontinentalforbundene, kal opfylde lovens krav og være forsynet med et af logoerne i ’The FIFA Quality Programme’ for bolde.

FIFA Quality, PRO FIFA Quality eller IMS - International Match Standard

Dette mærke angiver, at bolden er officielt kontrolleret og fundet i overensstemmelse med de respektive tekniske krav til hver kategori, som ligger ud over kravene i § 2. Disse yderligere krav i forbindelse med hver enkelt kategori skal godkendes af The Board.

Nationale forbund kan kræve, at der ved nationale turneringskampe kun anvendes bolde, som opfylder én af ovenstående tre betegnelser.

I internationale kampe og kampe under det nationale forbund er enhver form for reklame på bolden forbudt. Undtaget er dog logoer for turneringen, forbundet, samt fabrikantens registrerede varemærke. Turneringsreglementet kan begrænse størrelsen og antallet af disse logoer.

Udskiftning af en defekt bold
Hvis bolden punkterer eller bliver defekt under en kamp,
• standses spillet
• genoptages spillet ved, at dommeren lader den nye bold falde.

Hvis bolden punkterer eller bliver defekt ved et begyndelsesspark, målspark, hjørnespark,
frispark, straffespark eller indkast, tages igangsættelsen om.
Hvis bolden punkterer eller bliver defekt under udførelsen af et straffespark eller i en
straffesparkskonkurrence, mens den er på vej mod mål og ikke har rørt andre spillere,
målstænger eller overligger, tages straffesparket om.
Under kampen må bolden kun skiftes med dommerens tilladelse.

Reservebolde
Reservebolde kan anbringes rundt om banen og anvendes under kampen, forudsat at de
opfylder kravene i § 2, og at anvendelsen af dem er under dommerens kontrol.


Fodboldloven 24/25