§ 7 - Spilletid

Kampen deles i to halvlege på hver 45 minutter, som kun kan ændres, hvis det er aftalt mellem dommeren og holdene før kampens start og er i overensstemmelse med turneringsreglementet.

Halvlegspause
Spillerne har ret til en pause mellem halvlegene. Halvlegspausen må ikke overstige 15 minutter. En kort drikkepause (som ikke bør overstige ét minut) er tilladt mellem de to halvlege i forlænget spilletid.
Turneringsreglementet skal tydeligt angive halvlegspausens varighed, og varigheden må kun ændres med dommerens tilladelse.

Tidstillæg
I begge halvlege skal dommeren kompensere for al tid, som er mistet i den pågældende
halvleg på grund af
• udskiftning(er)
• vurdering af og/eller fjernelse af skadede spillere fra banen
• forhaling af tiden
• scoringsjubel
• tildeling af følgestraffe
• medicinsk begrundede pauser, som er tilladt i turneringsreglementet, f.eks. drikkepauser
(som ikke bør overstige ét minut), eller pauser til nedkøling (halvandet
minut til tre minutter).
• anden årsag, herunder enhver væsentlig forsinkelse af spillets igangsættelse f.eks.
på grund af en ikke spillet vedkommende person
• forsinkelser relateret til checks og reviews forårsaget af VAR

Ved afslutningen af det sidste minut i hver halvleg viser fjerdedommeren, hvor meget tid dommeren har besluttet som minimum at lægge til. Dommeren kan forøge tillægstiden, men ikke formindske den.
Har dommeren begået en fejl med spilletiden i 1. halvleg, kan han ikke kompensere for det ved at ændre længden på 2. halvleg.

Straffespark
Hvis et straffespark skal tages eller tages om, forlænges halvlegen, indtil sparket er fuldført.

Afbrudt kamp
En kamp, som dommeren har afbrudt før spilletidens udløb, skal spilles om, medmindre turneringsreglementet eller den relevante turneringsmyndighed beslutter noget andet.

Fodboldloven 23/24