Futsalloven

DBU udsender hermed sin 7. udgave af FUTSALLOVEN

De seneste ændringer til ”FIFA Futsal Laws of the Game” er modtaget ved cirkulære 1806 af 15. august 2022

Der har igen i år været en del ændringer i Futsal loven. Ændringerne har fokus på retfærdighed, integritet, respekt, sikkerhed og deltagernes glæde samt hvorledes teknologien kan gavne spillet. Futsalloven skal også
tilskynde til deltagelse af alle, uanset baggrund eller evner.


International er der indført Video Support (VS), som er Futsal lovens pendant til VAR i fodboldloven. Der er ikke planlagt at indføre VS i Danmark for nærværende, og derfor er VS protokollen ikke med i den danske udgave af Futsalloven. Der er dog i § 5 indført en kort afsnit om VS, således læseren kan orientere sig om den internationale brug af VS.

Futsal skal være attraktivt og et underholdende spil for spillere, dommere, officials og tilskuere. Årets ændringer skal hjælpe til med at gøre spillet attraktivt og underholdende, så folk, uanset alder, race, køn, religion, kultur, etnicitet, seksuel orientering eller handicap ønsker at deltage og nyde deres engagement i Futsal.


Ændringerne søger at forenkle spillet, og bringe aspekter af Futsal loven på linje med fodboldloven, men da mange situationer er subjektive og dommerne er mennesker, og dermed begår fejl, vil nogle beslutninger
uundgåeligt skabe debat og diskussion.


Futsalloven kan ikke håndtere enhver situation, så hvor der ikke er nogen direkte henvisning til Futsal loven, forventer FIFA, at dommerne træffer en beslutning indenfor ånden af spillet med ”futsalforståelse”- dette involverer at vi ofte må stille spørgsmålet, ”what would be in futsal’s best interests?”

Vi ønsker alle god fornøjelse med læsningen af årets lovbog.


Dette er som sagt den danske udgave af lovbogen, men hvis nogen ønsker at studere
den engelske udgave nærmere, kan den findes på www.theifab.com.


Ændringer i lovteksten er markeret med en lodret streg i marginen. Rent redaktionelle ændringer uden betydning for fortolkningen, rettelse af trykfejl o.l. er dog ikke markeret.


Gengivelse af lovbogen i trykt eller digital form eller som lydfil – helt eller delvis – må kun ske med DBUs tilladelse, ligesom alle henvendelser om loven og dens fortolkning bedes rettet til DBUs kontor.

Lovgruppen
på vegne af DBUs Dommerudvalg