DIF - Idrættens Højeste Appelinstans

Anke til DIF – Idrættens Højeste Appelinstans

Disciplinære afgørelser, der er truffet af Fodboldens Appelinstans, kan appelleres til DIF – Idrættens Højeste Appelinstans.

Anken skal sendes til DIF – Idrættens Højeste Appelinstans inden 4 efter modtagelse af afgørelsen fra Fodboldens Appelinstans.

Følgende afgørelser fra Fodboldens Appelinstans kan dog ikke appelleres:

 • Sager om påkrav efter DBU’s Love § 5.7
 • Sager vedrørende DBU’s Love § 30.1, nr. 4-9 og nr. 11-14:
  • Fradømmelse af retten til at spille på hjemmebane med tilskuere i en eller flere kampe.
  • Påbud om at spille en eller flere kampe på et andet stadion end det stadion, der er holdets normale hjemmebane.
  • Fratagelse af retten til at blive tildelt et sektioneret tilskuerafsnit i en eller flere udekampe.
  • Fradømmelse og tilkendelse af point samt ansættelse af målscore.
  • Inddragelse af en tilladelse til at drive kontraktfodbold og/eller tilladelse til at stille en sådan til rådighed for tredjemand.
  • Fastsættelse af en ny kamp (omkamp), genoptagelse og færdiggørelse af en afbrudt kamp, eller fastsættelse af kampresultatet, hvis en kamp er blevet afbrudt og det besluttes ikke at genoptage og færdiggøre kampen.
  • Udelukkelse fra deltagelse i kampe, turneringer, administration, ledervirksomhed, trænervirksomhed og/eller dommervirksomhed.
  • Udelukkelse fra en klub, en lokalunion og/eller DBU.
  • Frakendelse af amatørstatus.
  • Frakendelse af æresbevisninger og hæderstegn.
 • Sager, hvor der er afsagt kendelser om enkeltpersoner, medmindre der har været tale om fratagelse af ret til deltagelse i kampe og/eller turneringer, frakendelse af amatørstatus, fratagelse af hverv eller udelukkelse i et tidsrum af mere end 1 år.Appel skal i alle tilfælde ske ved skriftlig henvendelse til DIF – Idrættens Højeste Appelinstans.

Læs mere på: DIF Appelinstans | DIF