Kamparrangement

Dommertrioen skal være fremme til kampen senest 1 time før kick-off. Dette gælder for kampe i Herre-DM, Herre-LPs afsluttende runder, Herre-DS, Kvinde-DM, herreungdoms-DM og kvindeungdoms-DM.

Dommeren skal kontrollere lovligheden af samtlige spilleres udstyr, jfr. Fodboldlovens § 4. Spilledragt efterses ved ankomst til stadion, jfr. ovenfor, ved at klubberne foreviser dommeren en fuld spilledragt for henholdsvis målmand og markspiller (trøje, bukser og strømper).

Der henvises til propositioner for Herre-DM, § 24.

Dette gælder for kampe i Herre-DM, Herre-LPs afsluttende runder, Herre-DS, Kvinde-DM samt U-19 Drenge Ligaen og U-19 Drenge 1. division
For at sikre hurtig genoptagelse af spillet, skal der i Herre DMs to øverste rækker samt Herre-LPs afsluttende runder fra og med 4. omgang være bolddrenge og om muligt stativer til rådighed rundt om banen. Et vejledende antal er mindst 6 bolde: 2 placeret på passende steder langs hver sidelinje og 1 bag hvert mål. Samtlige bolde skal godkendes af dommeren inden kampen. Bolddrengene skal holde overskydende bolde i ro under spillet, og deres trøjefarve skal afvige fra de to holds.

Ved kampe i Herre-DMs øverste række skal båre forefindes i nærheden af udskiftningsbænken.

I kampe, hvor det er foreskrevet, at der skal være en læge til stede, skal dommeren give lægen adgang til at tilse en skadet spiller, hvis lægen anmoder herom

Ved kampe i Herre DMs to øverste rækker skal klubbens kontaktperson for den konkrete kamp præsentere sig for dommertrioen 1 time før kick-off med oplysning om sin placering under og efter kampen.

I øvrigt henvises til gældende turneringsreglement, f.eks. hvad angår anvendelsen af teknisk område og antallet af tilladte personer heri. Kun én person ad gangen har ret til at give taktisk vejledning under kampen, og vedkommende skal genindtage sin plads umiddelbart efter at have givet vejledningen, jfr. Fodboldlovens bestemmelser. Ingen må opholde sig permanent ude i det tekniske område - heller ikke selv om han forholder sig i ro. Kun én må forblive stående i umiddelbar nærhed af bænken, hvis han ønsker det, under forudsætning af, at han opfører sig korrekt. Der skal være en klar adskillelse mellem et holds officials og almindelige tilskuere. I kampe, som spilles på indhegnet bane, må kun personer med en funktion i forbindelse med kampen befinde sig inden for indhegningen.

Eventuelle uregelmæssigheder ved kamparrangementet indberettes til DBU's turneringsafdeling af dommer og en eventuel bedømmer.