Kontraktfodbold for kvinder

På denne side findes standarddokumenterne for spillerkontrakter, lejeaftaler og ophørsaftaler på dansk og engelsk som skal benyttes ved indgåelse og ophævelse af kontrakter for kvinder.

Når der indgås en spillerkontrakt mellem en spiller og en klub, og der er tale om spillerens første eller anden professionelle kontrakt, inden udløbet af det år hvor spilleren fylder 22 år, er klubben forpligtet til at udfylde et nationalt spillerpas med henblik på beregning af national kompensation. Dette spillerpas skal indsendes samtidigt med spillerkontrakten. Læs mere om national kompensation HER

 

Nedenfor findes de forskellige dokumenter og cirkulære der har relevans for kontraktfodbolden for kvinder.

 

Standardkontrakter

Cirkulære 110

Standardspillerkontrakt for kvinder - Dansk

Standardspillerkontrakt for kvinder - Engelsk

 

Standardlejeaftaler

Cirkulære 111

Standardlejeaftale for kvinder - Dansk

Standardlejeaftale for kvinder - Engelsk

 

Standardophørsaftaler

Cirkulære 112

Standardophørsaftale for kvinder - Dansk

Standardophørsaftale for kvinder - Engelsk

 

Andre relevante cirkulærer:

Økonomiske mindstekrav for kontraktklubber i Kvinde-DM

Cirkulære 123

 

Kontraktfodbold i overbygninger

Cirkulære 118

 

Fællescirkulære om Fusioner, Overbygninger og Øvrige samarbejdsforhold

Cirkulære 119