Propositioner for M+32 DM

Propositioner for M +32

 

 
1 DBU afvikler, umiddelbart efter afslutningen af de lokale turneringer, en turnering med henblik på kåring af en dansk mester indenfor M +32.

 
2

Hver lokalunion forpligter sig til at finde frem til en lokal vinder i M +32-rækken i tide, således at denne kan deltage i de afsluttende kampe på det af DBU fastlagte tidspunkt. Disse kamptidspunkter skal fastlægges af DBU før lokalunionens turneringsplanlægning for den kommende sæson starter.

 

 

3

De deltagende spillere skal på spilletidspunktet være fyldt 32 år, dog er der tilladt at benytte op til to spillere, der på spilletidspunktet skal være fyldt 30 år.
Det er tilladt at benytte spillere fra anden klub, under forudsætning af, at spilleren er medlem af begge klubber, samt registreret og godkendt af egen lokalunion for begge klubber. En spiller kan kun deltage for én klub i samme M+32 DM-turnering.

 
4

Spillestederne samt datoer og klokkeslæt for kampene planlægges af den daglige administrator. 
Såfremt begge klubber er enige kan planlagte kampe flyttes til et andet spilletidspunkt, under forudsætning af administrators tilladelse.

 
5 De 6 lokale vindere er forpligtet til at deltage. Eventuelle afbud eller udeblivelser straffes med en af fodboldens Disciplinærinstans nærmere fastsat bøde pr. kamp, der tilfalder DBU. Skulle sådanne tilfælde opstå, kan der ikke deltage et andet hold fra den pågældende lokalunion.

 
6 Mesterskabet afvikles med de seks hold, fordelt geografisk i to puljer. I Vest spiller DBU Fyn og DBU Jylland mod hinanden om en plads i finalen over én kamp. Hvis de to klubber ikke kan blive enige om at finde en neutralbane, så har DBU Fyn hjemmebane i ulige år og DBU Jylland hjemmebane i lige år. I Øst spiller DBU Bornholm, DBU København, DBU Lolland-Falster og DBU Sjælland to semifinaler (én kamp) og herefter de to vindere én kamp om en plads i DM-finalen. Kampene placeres efter lodtrækning, dog kan DBU Bornholm og DBU Lolland-Falster ikke mødes i semifinalen. Finalen afvikles i lige år i vest og i ulige år i øst. 

 
7 Til alle kampe påsætter hjemmeholdets lokalunion en dommertrio, som honoreres efter gældende aftale for M+32 kampe.

 
8 DBU uddeler en vandrepokal til den vindende klub samt medaljer til de enkelte spillere på de to finalehold.

 
9 De deltagende klubber betaler selv rejseudgifter i de indledende kampe, medens der i finalen laves en fordeling på 50% af overskud/underskud mellem de to involverede klubber.
DBU yder rejsetilskud til rejser over Storebælt, Kattegat eller Langelandsbæltet på kr. 1.940,- pr. rejse samt 2/3 af udgifterne ved rejser for 17 personer fra Bornholm til København og fra København til Bornholm, dog max. kr. 10.574,-

 
10

Ender kampene uafgjort, spilles der omspil i 2x10 minutter, og er en kamp fortsat uafgjort, tildeles der hvert hold 5 straffespark, som skal sparkes af 5 forskellige spillere. Dommeren foretager lodtrækning, og anføreren, fra det hold der vinder lodtrækningen, vælger, om holdet vil sparke først eller sidst. Straffesparkene udføres skiftevis af en spiller fra hvert hold. Det hold, der herefter har scoret flest mål, er vinder. Er kampen stadig uafgjort, fortsættes med ét straffespark til hvert hold, stadig med nye spillere, indtil en vinder er fundet. Er stillingen stadig uafgjort, når alle spillere har sparket straffespark, begyndes forfra, stadig med ét straffespark til hvert hold af gangen. Alle straffespark skal skydes mod samme mål.

 
11 Der spilles ikke med tidsbegrænset udvisning og advarsler indberettes ikke. Spilletiden er 2 x 35 minutter. Et hold består af 11 spillere og indtil 3 udskiftningsspillere, som frit kan udskiftes og genindsættes i hele kampen. 

 
12

Eventuelle tvivlstilfælde afgøres af Fodboldens disciplinærinstans. 

 

 
13

Såfremt en force majeure situation, som påvirker samtlige hold i turneringen, og som forårsager at turneringsafviklingen ikke kan blive afviklet indenfor rammerne fastsat i propositionerne, kan DBU’s Bestyrelse træffe beslutning om at ændre turneringsordningen, ved eksempelvis at annullere sæsonen, afslutte sæsonen med stillingen på det givne tidspunkt som slutstilling eller ændre turneringsform så turneringen kan færdigspilles. Alternativt kan DBU’s Bestyrelse uddelegere denne beføjelse til Turneringsadministrator, relevant komite eller udvalg.