Overførsler med transfersum - DTMS

Nationale overførsler med transfersum - DTMS

Foretager en kontraktspiller et klubskifte, herunder også låneaftaler med en transfersum, skal købende klub angive transfersummen i KlubOffice, herunder også hvorvidt denne er et fast overførselsgebyr, betinget overførselsgebyr eller aktivering af en frikøbsklausul. 

I forbindelse med indtastningen af transfersummen, skal der også indtastes en betalingsplan, som indeholder en eller flere rater. Sælgende klub skal indtaste tilsvarende beløb, som den købende klub har angivet. Når dette godkendes af begge parter, bliver det sendt til DBU for endelig godkendelse. Først ved endelig godkendelse fra DBU er spillerens spillercertifikat blevet overført og spilleren er spilleberettiget hos den købende klub.

Processen gennemgås på denne side

 

Når overførslen af spillercertifikatet er afsluttet, skal den købende klub uploade dokumentation for betaling i forhold til den angivne betalingsplan.  Denne dokumentation skal være en kvittering for bankoverførsel, som beviser, at der er sket en reel overførsel. I forhold til betinget overførselsgebyr i en given transfer, kan det variere, hvornår/hvorvidt den konkrete betingelse bliver aktiveret, hvorfor der først skal uploades dokumentation, når dette er aktuelt.

Reglerne herfor fremgår af Cirkulære 121 §1.2. 

Nærmere vejledning til DTMS fremgår af denne vejledning.