Regler

Herunder finder du kamp- og turneringsreglerne for Danmarksmesterskaberne i Streetfodbold 2017:

§ 1 - Holdet

 • Stk. 1: Et hold må max bestå af fem spillere. 
 • Stk. 2: Der må være max være to markspillere og én målmand på banen ad gangen.

§ 2 - Hvem må deltage?

 • Stk. 1: Det er tilladt for piger at deltage på hold tilmeldt drengerækken. 
 • Stk. 2: Det er ikke tilladt for drenge at deltage på hold tilmeldt pigerækken. 
 • Stk. 3: Alle spillere skal stadig overholde aldersgrænserne i U-15 og U-18 rækken.
  • Stk. 3a: U-15 (Årgang 02-04): En spiller pr. hold fra årgang 01 må spille med – DOG skal han/hun være født i OKTOBER, NOVEMBER eller DECEMBER.
  • Stk. 3b: U-18 (Årgang 99-01): En spiller fra pr. hold fra årgang ’98 må spille med – DOG skal han/hun være født i OKTOBER, NOVEMBER eller DECEMBER.

§ 3 - Udskiftning

 • Ved udskiftning skal en spiller løbe på banen samme sted som den anden løber ud. Gøres dette ikke straffes holdet med en advarsel til spilleren, der løber ind. Dette betyder, at denne ikke må komme ind igen, før næste mål er scoret, og holdet dermed spiller med en mand i undertal.

§ 4 - Spilletid

 • Stk. 1: Spilletiden til stævnerne er 5-8 minutter pr. kamp. Spilletiden kan variere fra stævne til stævne.
 • Stk. 2: Det er dommeren der starter og afslutter en kamp. Tiden følger så vidt muligt kampprogrammet, med mindre der er hold der er udeblevet.
  • Stk. 2a: Tiden stoppes ikke ved spilstop (indspark, frispark, målspark og lign.). Dog kan dommeren stoppe tiden hvis han vurderer at der er tale om skade, usportslig optræden mv.
 • Stk. 3: Kampen startes ved, at dommeren fløjter og lader bolden falde ved midten.
 • Stk. 4: Kampen kan sættes i gang af dommeren ét minut efter foregående kamps afslutning – uanset om begge hold er klar.
 • Stk. 5: Er et hold ikke klar til kampstart, kan holdet taberdømmes - medmindre stævneledelsen vurderer, at der er tale om særligt formildende vilkår.

§ 5 - Pointgivning

 • Stk. 1: En sejr giver 3 point, uafgjort 1 point og nederlag 0 point. 
 • Stk. 2: Hvis to- eller flere hold har det samme antal point i en pulje, findes vinderen ved følgende prioritering:
  • 1) Målforskel 
  • 2) Indbyrdes kamp/kampe  
  • 3) Flest scorede mål
  • 4) Lodtrækning

§ 6 - Kampafgørelse

 • Stk. 1: Står en knockout-kamp (f.eks. en semifinale eller finale) uafgjort efter ordinær spilletid, spilles der til først scorede mål. 
 • Stk. 2: Kampen stoppes ikke ved spilletidens ophør, men forsættes indtil første scoring. Der spilles dog max 5 minutters forlænget spilletid.
 • Stk. 3: Er kampen ikke afgjort efter den forlængede spilletid, afgøres kampen ved amerikansk straffespark:
  • Spilleren dribler fra midten.
  • Målmanden står i sit eget straffesparksfelt når det amerikanske straffespark påbegyndes. 
  • Hver spiller har syv sekunder til at score, og må forsøge at score så længe bolden bliver indenfor den banehalvdel, hvorpå straffesparket bliver afviklet.
  • Hvert hold får tre spark.
  • Er stillingen herefter fortsat uafgjort, sparker hvert hold én gang, indtil det ene hold scorer, og det andet hold brænder.
§ 7 - Ankomst og sygesikringskort
 • Stk. 1: Alle deltagende hold skal melde deres ankomst ved dommerbordet senest 30 minutter før turneringsstart. Gør holdet ikke det, kan det diskvalificeres – det er udelukkende stævneledelsen der vurderer om et hold skal diskvalificeres.
 • Stk. 2: Da stævneledelsen kan forlange fremvisning af ID f.eks. sundhedskort, SKAL alle deltagere medbringe dette som dokumentation for alder.
 • Stk. 3: Kan en spiller ikke fremvise gyldigt ID på forlangende, vil spilleren ikke være spilleberettiget.

§ 8 - Stævneledelsens beføjelser

 • Alle tvivlsspørgsmål afgøres af stævneledelsen. Alle ovennævnte paragraffer kan til hver en tid ændres af stævneledelsen.

$ 9 - Spillet

Spillets igangsættelse:

 • Indkast afløses af indspark.
 • Målspark tages i målfeltet. 
 • Ved kampstart gives bolden op ved, at dommeren lader bolden falde ved midten. 
 • Ved scoring startes spillet ved målspark ved det mål, der er scoret i.

Målmand:

 • Målmanden må bevæge sig over hele banen.
 • Målmanden må IKKE holde bolden i hænderne men må gerne parere. Det vil sige; stoppe bolden med hånd eller arm i målfeltet.
 • Hvis målmanden holder bolden i hænderne modtager denne gult kort, og der dømmes amerikansk straffespark til modstanderne. 
 • Målmanden skal bære en trøje, der markant adskiller ham fra de øvrige markspillere.
Frispark m.v.:
 • Alle frispark og målspark er direkte, og skal tages indenfor 5 sekunder fra bolden ligger stille på det sted, frisparket skal tages. Gøres dette ikke, dømmes der frispark til modstanderholdet.
 • Begås der frispark inden for straffesparksfeltet, dømmes der amerikansk straffespark. Tiden stoppes mens det amerikanske straffespark bliver afviklet.
 • Alle spillere på modstanderholdet skal være mindst to meter fra bolden ved frispark. 
 • Fysisk kontakt eller glidende tacklinger er ikke tilladt. 
 • En advarsel og/eller udvisning gives ved voldsomt spil, grimt sprog eller usportslig optræden. 
 • Dommeren vil være særligt opmærksom på voldsomt spil i nærheden af banderne.
 • En advarsel (gult kort) betyder udvisning til næste mål. Dette betyder, at holdet spiller med en mand mindre.
 • Hvis målmanden bruger hænder uden for feltet, dømmes der frispark og gult kort til målmanden
 • En udvisning (rødt kort) betyder, at en spiller ikke må deltage i resten af kampen. Holdet spiller derved kampen færdig med en mand i undertal. Spilleren må gerne spille næste kamp - medmindre dommeren og stævneledelsen vælger at bortdømme denne.
 • Har et hold mere end tre spillere på banen ad gangen, gives der et gult kort til en af spillerne
 • Ved ens spillertrøje-farver på begge hold, får udebaneholdet overtrækstrøjer.

Skriv en kommentar

Skriv kommentar (Kræver login)

0

Ingen kommentarer endnu - skriv den første