Artikel

Et sådant tilbud har fitnesscentre i hele landet formået at skabe, og deres po­pularitet er indiskutabel.

Fodbold Fitness er et forsøg på at skabe et tilbud, der både er sjovt, sundt og fleksibelt.

Lektor Peter Krustrup, Institut for Idræt ved Københavns Universitet, har stået i spidsen for adskillige forskningsresultater med fodbold som sundhedsfremmende aktivitet.Forskningen illustrerer fodboldens mange sundhedsmæssige aspekter og viser, at boldspillet på mange parametre er en unik aktivitet for voksne, der ønsker at forbedre deres sundhed og nedsætte risikoen for livsstilssygdomme.

Fodbold er et multifacetteret spil, og kombinationen af intense løb, sprint, ven­dinger, hop, skud og tacklinger er nøglen til de meget positive resultater.

Samtidig viser en anden undersøgelse af Laila Ottesen, lektor/ph.d.i idræt ved Københavns Universitet, at fodboldens sjove og legende elementer generer et attraktivt socialt fællesskab sammenlignet med fx et løbehold.Det kom især til udtryk, da forsøgsgruppen med fodboldspillere havde lettere ved at fortsætte med at være fysisk aktive efter endt undersøgelse end gruppen med motions­løbere.

Fodbold på motionsplan markerer sig således positivt på både sundhedsmæs­sige og sociale områder, ligesom der synes at være et stort marked blandt motionister, som ønsker at dyrke motion på deres vilkår.Fodbold Fitness er et sundt, sjovt og socialt tilbud, der med sin fleksibilitet netop kan tilpasses den enkeltes behov.

Kommuner i hele landet har fokus på sygdomsforebyggelse og sundhed og anser de lokale klubber som værende vigtige medspillere i forsøget på at give borgerne attraktive aktivitetsmuligheder.Historisk set har den lokale fodbold­klub i sin organisering af voksenfodbold været meget ensidig ved konsekvent at tænke i 11-mands fodbold, opdeling i 1.og 2.hold, træning på bestemte tids­punkter og kamp.De gode erfaringer fra DBUs ’Holdninger og handlinger – den nye måde at tænke og spille børne- og ungdomsfodbold’ med færre spillere på holdet og flere berøringer skal nu implementeres i den måde, vi tænker fodbold for voksne.Det vil give større alsidighed og gøre fodboldklubben til en mere attraktiv samarbejdspartner for kommunen.

Med Fodbold Fitness får de lokale fodboldklubber muligheden for at åbne dørene for både nye målgrupper og organisationsmåder.Derfor vil DBU med lanceringen af Fodbold Fitness i tæt samarbejde med lokalunionerne og landets 1600 fodboldklubber arbejde målrettet på at skabe et landsdækkende koncept, som kan tilpasses lokalt i den enkelte klub.Et koncept som skal give motio-nisterne mulighed for at vælge fodbolden til på deres præmisser.

Skriv en kommentar

Skriv kommentar (Kræver login)

0

Ingen kommentarer endnu - skriv den første