Dommergodtgørelse, Herre-DM og Herre-LP

  Dommergodtgørelse

Godtgørelse til dommere og liniedommere i kampe i Herre-DM og i Herre-LP turneringens afsluttende runder

1 Rejse
Der ydes godtgørelse fra den pågældendes bopæl til spillestedet, og retur. Godtgørelsen udgør statens takst pt. kr. 3,73 pr. km samt udgifter til eventuel rejse over bæltet.
Rejse til og fra Bornholm:
Fly må benyttes og godtgøres. Regning fremlægges.
Taxa til og fra lufthavn/havn godtgøres efter regning. Rejse til og fra lufthavn/ havn godtgøres med kr. 3,73 pr. km.
Korteste rejsetid skal søges benyttet.
Nødvendigt hotelophold godtgøres efter indhentet tilladelse hos DBU.

2 Honorar
Dommer/linjedommerhonorar er:
Niveau 1
Superligaen samt kvartfinaler, semifinaler og finalen i Herre-LP:
Kr. 10.445,- for FIFA-dommere
Kr. 8.655,- for Superligadommere med mere end 2 års erfaring
Kr. 7.910,- for Superligadommere med under 2 års erfaring
Kr. 6.330,- for FIFA-linjedommere
Kr. 5.385,- for Øvrige linjedommere
Kr. 1.870,- for 4. dommere
Niveau 2
Betsafe Liga samt 3. og 4. runde af de afsluttende runder i Herre-LP:
Kr. 2.530,- for dommere
Kr. 1.870,- for linjedommere
Niveau 3
2. division samt 1. og 2. runde af de afsluttende runder i Herre-LP:
Kr. 1.870,- for dommere
Kr. 1.375,- for linjedommere

 

For så vidt en kamp aflyses så betids, at vedkommende får meddelelse herom, inden han påbegynder rejsen til kampen, tilkommer der ham ingen godtgørelse eller honorar.
For så vidt kampen aflyses efter at vedkommende har påbegyndt rejsen til denne, tilkommer der ham godtgørelse for rejse og ophold samt halvt honorar.

Der udbetales tabt arbejdsfortjeneste til officials i forbindelse med hverdagskampe i Herre-DM samt kvartfinaler, semifinaler og finalen i Herre-LP efter de til enhver tid gældende regler, pt. i henhold til §7 i DBU's Amatørbestemmelser for fodbold.
Dog fastsættes maksimumsatsen for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste til 2.000,00 kr. pr. hel arbejdsdag og kr. 1.000,00 pr. halv arbejdsdag med tilføjelse af, at officials med enkelt rejseafstand over 150 km til spillestedet forventes at holde fri hele dagen.


3 Almindelige bestemmelser
En dommer, der accepterer at lede en kamp i Herre-DM, kan ikke påtage sig at fungere i andre kampe på et tidligere tidspunkt samme dag.
En dommer eller linjedommer, der fungerer i flere kampe samme dag, overtræder amatørbestemmelserne ved at tage rejse og ophold betalt mere end én gang.
En dommer eller linjedommer overtræder amatørbestemmelserne ved at tage højere godtgørelse for rejse og ophold eller højere honorar, end nærværende regulativ hjemler.

Skriv en kommentar

Skriv kommentar (Kræver login)

0

Ingen kommentarer endnu - skriv den første