Dommergodtgørelse, Kvinde-DM og Kvinde-LP

  Dommer- og linjedommergodtgørelse

Dommer og linjedommer skal honoreres og have kørselsgodtgørelse i h. t. den til enhver tid gældende aftale mellem DBU og DFU herom. Der er aftalt følgende honorarer for kvindekampe under DBU.

1

For kampe i Kvinde-DS:
a) kr. 218,-
b) Hovedkampen tillægges en kilometergodtgørelse - der følger statens takster p.t. kr. 3,73. Kilometergodtgørelsen beregnes efter nærmeste kilometerafstand fra dommers/linjedommers bopæl til spillepladsen og retur.
c) Ekstra kampe i forbindelse med hovedkampen betales med almindeligt honorar og administrationsgebyr pr. kamp - dvs. uden kilometergodtgørelse.
d) Aftalen er også gældende for træningskampe.

2

For kampe i Kvinde-DM og Kvinde-LP:
a) kr. 218,- - dog kr. 665,- for kvindelige dommere indrangeret i 3F Ligaen og kr. 725,- for kvindelige FIFA-dommere i 3F Ligaen
b) Kilometergodtgørelse udbetales efter gældende regler.
c) Ved fravær i mindst 5 timer betales et udetillæg på kr. 70,-. Udetillæg betales ikke til kvindelige dommere indrangeret i Elitedivisionen
d) Ekstra kampe i forbindelse med hovedkampen betales med det egentlige honorar, dvs. uden kilometergodtgørelse.

Skriv en kommentar

Skriv kommentar (Kræver login)

0

Ingen kommentarer endnu - skriv den første