Ungdomslicenssystemets historik

 Høringsoplæg september 2010
 Evalueringsrapport september 2010

På bestyrelsesmødet i april 2007 blev det besluttet at opstarte projektet ”Talentudvikling i Danmark, 2007 – 2012” på baggrund af de indkomne svar fra en høringsrunde tidligere på året.
 
De første konkrete handlinger med udgangspunkt i det bestyrelsesvedtagne projekt blev iværksat, da DBU pr. 1. august 2007 fuldtidsansatte Talenttrænere og Talentudviklingskoordinatorer, der har til opgave at arbejde med udviklingen af de bedste 15-18 årige spillere i Danmark.
 
Det næste skridt jf. projektet, er indførelsen af et ”DBU Licenssystem, Ungdom” (drenge/piger).
 
En arbejdsgruppe, som består af Jesper Møller, Bent Clausen, Erik Hjort, Kim Vilfort, Anders Johansen, Thomas Jensen, Christian Bordinggaard og Steen Jørgensen, har udarbejdet et oplæg, som kan downloades her:

 Licenssystem - drenge
 Licenssystem - piger
 Licenssystem - turneringsstruktur
 
Oplægget forsøger at præcisere, hvad det er for krav, der helt eller delvist skal opfyldes for at sikre mere optimale talentudviklingsmiljøer i klubberne. Som en sidegevinst lægges der i oplægget op til, at licenssystemet endvidere vil muliggøre en indrangering til DBUs højeste ungdomsrækker uden at basere denne på resultater opnået i de tidlige ungdomsår; en forudsætning, der er helt i tråd med DBUs Holdninger og Handlinger.         
 
Oplægget har været sendt i høring sidste efterår og vil efterfølgende behandles for endeligt at blive fremlagt for DBUs repræsentantskab i februar 2008.

For spørgsmål til Licenssystemet kontakt venligst DBU via mail på licenssystem@dbu.dk
 
 
Tidsplan
 
1. august
Revideret oplæg, samlet, færdigt
11. august
Bestyrelsesmøde
15. august
Revideret oplæg, samlet, færdigt
16. august
Samlet oplæg sendes til høring
15. september
Bestyrelsesmøde
27. september
Høringsfrist
5. oktober
Revideret oplæg, samlet, færdigt
 
Forslag til ændringer af lovene forberedes
20. oktober
Bestyrelsesmøde
1. november
Endeligt oplæg, samlet, færdig
Forslag til ændringer af lovene, færdigt
23. november
Bestyrelsesmøde
23. februar 2008
Repræsentantskabsmøde