FAQ - DBU Licenssystem, Ungdom

Spørgsmål: Hvilke klubber kan ansøge om DBU Licenssystem, Ungdom licens?
Svar: Som udgangspunkt kan alle klubber eller klubsamarbejder ansøge.

Spørgsmål: Hvordan kan klubberne ansøge?
Svar: Såfremt Licenssystemet bliver vedtaget på DBUs Repræsentantskabsmøde d. 23. februar vil der hurtigst muligt herefter komme information på DBUs hjemmeside omkring ansøgningsprocedure.  

Spørgsmål: Hvem fra klubben kan ansøge?
Svar: Ansøgningen skal underskrives af en person, der er tegningsberettiget for klubben, eller evt. professionelt fodboldselskab – det være sig typisk klubbens formand eller direktør.

Spørgsmål: Er det muligt at få hjælp af DBU til at udfylde ansøgningsskemaet?
Svar: Som udgangspunkt skal klubberne selv udfylde ansøgningsmaterialet, men de er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte Licensadministrationen såfremt der er spørgsmål. Disse rettes til :
Spørgsmål: Hvilke typer for licens tildeles der?
Svar: På drengesiden er der tre licenstyper – B, A og A+.
På pigesiden er der én licenstype – A.

Spørgsmål: Hvem vurderer hvilken licens den enkelte klub skal have?
Svar: Det gør DBUs Licensudvalg, der består af :
  På drengesiden - 2 repræsentanter fra DBU Herreeliteungdomsudvalg, 1 repræsentant fra divisionsklubberne og DBU Talentudviklingskoordinator, drenge. På pigesiden - 2 repræsentanter fra DBU Kvindeeliteungdomsudvalg, 1 repræsentant fra divisionsklubberne og DBU Talentudviklingskoordinator, pige.

Spørgsmål: Kan et afslag på en licensansøgning ankes?
Svar: Ja, det er muligt at anke Licensudvalgets afgørelse til DBU Kvindeeliteungdomsudvalg el. DBU Herreeliteungdomsudvalg. Dette skal ske senest 14 dage efter afslaget er modtaget.

Spørgsmål: Hvornår tildeles de første licenser?
Svar: Som udgangspunkt tildeles de første licenser pr. 1. august 2008.

Spørgsmål: I hvor lang tid er en licens gældende?
Svar: En licens tildeles som udgangspunkt for en fortløbende periode, hvor klubberne årligt skal indsende en kort redegørelse for at bevise at klubben fortsat opfylder kravene. Fratages en klub sin licens gives denne en varselsperiode på minimum 6 måneder.

Spørgsmål: Er der sammenhæng mellem Holdninger & Handlinger og licenssystemet?
Svar: Ja, klubberne underskriver i ansøgningsmaterialet, at de fx overholder ”Etisk regelsæt for klubskifter i børne- og ungdomsfodbold”, ligesom de skal redegøre for hvordan H&H implementeres i klubben. Endvidere har resultaterne opnået for børne- og ungdomshold ingen betydning for tildeling af licens.

Spørgsmål: Er det muligt at deltage i en DBU ungdomsturnering uden at have licens?
Svar: Der vil være mulighed for at tildele en klub et wildcard for et år, såfremt klubbens spillermateriale vurderes at berettige hertil. Det skal dog understreges at der vil være tale om en undtagelse, samt at klubben som minimum skal kunne godtgøre, at den er på vej til at opfylde licenskravene, men ikke kan nå det inden den pågældende turnering går i gang.

Spørgsmål: Giver en licens automatisk adgang til DBU ungdomsturneringer.
Svar: Nej, klubbernes sportslige niveau i de enkelte årgange tages også i betragtning. 

Spørgsmål: Hvordan vurderes klubbens spillermateriale?
Svar: Det er til en hver tid det spillermateriale klubben har til rådighed på ansøgningstidspunktet, der ligger til grund for U/-landstrænernes og DBU Talenttrænernes sportslige vurdering. 

Spørgsmål: Er licenssystemet kun for de store og rige klubber?
Svar: Nej, licensordningen er netop lavet så klubberne målrettet kan arbejde sig hen mod at få en licens – ingen er udelukket, hvis de ikke tildeles licens fra år 1.

Spørgsmål: Yder DBU tilskud til de klubber der får licens?
Svar: ja, klubben modtager et økonomisk tilskud til talentudvikling.

Spørgsmål: Er det muligt at søge tilskud hos DBU til fx facilitetsforbedringer, som kan gøre det muligt på sigt at få en licens?
Svar: Ja.

Spørgsmål: Er det muligt at få dispensation for nogle af kravene?
Svar: Nej, der gives ikke deciderede dispensationer, men licensudvalget har mulighed for at bevilge overgangsordninger, hvis klubben skriftligt kan redegøre for, hvordan – og hvornår – kravene efterfølgende opfyldes.

Læs hele DBUs Licensoplæg, Ungdom