Talentudviklingspuljen

DBUs Talentudviklingspulje har til formål at udvikle klubbernes talentudviklingsmiljøer. Der kan søges til både vedligeholdelse og yderligere forbedring af talentudviklingen.

Målgruppe:
Licensklubber, samt klubber med potentiale til at blive licensklub.
 
Formål:
Puljen har til formål at støtte udviklingen af klubbernes talentudviklingsmiljøer, gennem tilskud til initiativer, som forbedrer eller vedligeholder forhold, der er nødvendige for at opfylde licenskravene. Forbedringer, der ligger ud over licenskravene, men som tjener til en yderligere forbedring af talentudviklingen, kan også opnå støtte.
 
Beløbsstørrelse:
Der kan ansøges om tilskud på op til en given 33% af klubbens faktiske udgifter, dog gives der ikke tilskud til driftsudgifter, herunder udgifter til løn, befordring o.lign.
 
Der kan ikke søges til etablering eller vedligehold af kunstgræsbaner, som fortsat sker gennem Hattrickmidlerne.
 
Ansøgning:
Talentudviklingspuljen kan søges løbende og gælder for indeværende licensår.  
 
Klubben skal indsende en kort ansøgning på mail
(mrk. Talentudviklingspuljen)

Ansøgningen, hvor skabelonen skal downloades her fra siden, skal altid fremsendes af den talentudviklingsansvarlige.

Ansøgningen skal altid indeholde: dataoplysninger med bl.a. ønsket støttebeløb samt registrerings- og kontonummer. 

Desuden vedlægges bilag med beskrivelse af hvad der ansøges til, formålet herfor budget (inkl. evt. tilbud, prislister) samt angivelse af forventet start- og slutdato for initiativet.  
 

Efter afsluttet aktivitet forventes det, at ansøgeren indsender regnskab med dokumentation over de afholdte udgifter, senest 1 måned efter ansøgningsprojektets afslutning.

 
Spørgsmål omkring ansøgning af Talentudviklingspuljen rettes til DBUs Licensadministration på mail
 

Ansøgning Talentudviklingspuljen, drenge:

   word   Ansøgningsskema, drenge (download)