Spillelister

I propositionerne for Superligaen står der følgende omkring spillerlisterne:

§ 14.2 For så vidt angår Superligaen og 1. division
Hver klub skal til administrators registrering indsende en "spillerliste A" på maksimalt 25 spillere.

Derudover har hver klub mulighed for at indsende en "spillerliste B" omfattende et ubegrænset antal spillere, som var under 21 år ved det seneste årsskifte op til turneringsåret.

Spillerliste A skal indsendes til administrators registrering og godkendelse inden sæsonstarten eller turneringshalvåret, og kan efterfølgende alene ændres indenfor de to åbne transferperioder.

Spillerliste B skal indsendes til administrators registrering og godkendelse inden sæsonstarten eller turneringshalvåret, og kan efterfølgende ændres løbende i sæsonen.

For at være spilleberettiget skal enhver spiller der anvendes på banen være registreret og godkendt af administrator på enten spillerliste A eller spillerliste B.

For at en klub kan opnå godkendt registrering af de maksimalt 25 spillere på spillerliste A, skal spillerliste A indbefatte minimum 8 "Home Grown" spillere, hvoraf mindst 4 spillere er uddannet i klubben (definition: spilleren har været spilleberettiget i klubben i minimum 36 måneder (totalt set) i alderen 15.-21. år) og de øvrige op til 4 spillere uddannet (samme definition) i en anden dansk klub. Såfremt en klub ikke kan opfylde kravene om antal "Home Grown" spillere reduceres antalle af spillere på spillerliste A med det manglende antal "Home Grown" spillere. 


Skriv en kommentar

Skriv kommentar (Kræver login)

0

Ingen kommentarer endnu - skriv den første