Cirkulærer udstedt af DBU

Cirkulære - nr. 54 (2010)
Kontrakter uden reelt indhold

Cirkulære - nr. 55 (2010)
Kontraktfodbold i overbygninger

Cirkulære - nr. 56 (2010)
Dette cirkulære er ophævet og erstattet af cirkulære 71

Cirkulære - nr. 57 (2010)
Dette cirkulære er ophævet og erstattet af først cirkulære 84 og siden af cirkulære 98

Cirkulære - nr. 58 (2010)
Renteberegning ved udestående løn

Cirkulære - nr. 59 (2010)
Divisionsklubbers indbyrdes uafhængighed

Cirkulære - nr. 60 (2010)
Dette cirkulære er ophævet og erstattet af cirkulære 95

Cirkulære - nr. 61 (2010)
Dette cirkulære er ophævet og erstattet af cirkulære 90

Cirkulære - nr. 62 (2010)
Dette cirkulære er ophævet og erstattet af først cirkulære 91 og siden af cirkulære 100

Cirkulære - nr. 64 (2010)
Dette cirkulære er ophævet og erstattet af cirkulære 97

Cirkulære - nr. 65 (2010)
Dette cirkulære er ophævet og erstattet af først cirkulære 80 og siden af cirkulære 109

Cirkulære - nr. 66 (2010)
Dette cirkulære er ophævet og erstattet af først cirkulære 81 og siden af cirkulære 93

Cirkulære - nr. 67 (2010)
Beskyttelse af spillere under 15 år

Cirkulære - nr. 68 (2010)
Dette cirkulære er ophævet og erstattet af først cirkulære 79, dernæst af cirkulære 83 og siden af cirkulære 94

Cirkulære - nr. 69 (2010)
Klubber i restance

Cirkulære - nr. 70 (2011)
Dette cirkulære er ophævet og erstattet af cirkulære 89

Cirkulære - nr. 71 (2011)
Kontraktklubber under rekonstruktionsbehandling

Cirkulære - nr. 72 (2011)
Gebyrer i civile voldgiftssager

Cirkulære - nr. 73 (2011)
Dette cirkulære er ophævet og erstattet af cirkulære 86

Cirkulære - nr. 74 (2011)
Dette cirkulære er ophævet og erstattet af først cirkulære 76, dernæst cirkulære 78 og siden cirkulære 107

Cirkulære - nr. 75 (2011)
Dette cirkulære er ophævet og erstattet af først cirkulære 82, dernæst af cirkulære 87, dernæst af cirkulære 92, dernæst af cirkulære 101 og siden af cirkulære 103

Cirkulære - nr. 76 (2012)
Dette cirkulære er ophævet og erstattet af først cirkulære 78 og siden af cirkulære 107

Cirkulære - nr. 77 (2012)
Ændring af holdnavn

Cirkulære - nr. 78 (2013)
Dette cirkulære er ophævet og erstattet af cirkulære 107

Cirkulære - nr. 79 (2013)
Dette cirkulære er ophævet og erstattet af først cirkulære 83 og siden af cirkulære 94

Cirkulære - nr. 80 (2013)
Dette cirkulære er ophævet og erstattet af cirkulære 109

Cirkulære - nr. 81 (2013)
Dette cirkulære er ophævet og erstattet af først cirkulære 93 og siden cirkulære 105

Cirkulære - nr. 82 (2014)
Dette cirkulære er ophævet og erstattet af først cirkulære 87, dernæst af cirkulære 92, dernæst af cirkulære 101 og siden af cirkulære 103

Cirkulære - nr. 83 (2014)
Dette cirkulære er ophævet og erstattet af cirkulære 94

Cirkulære - nr. 84 (2014)
Dette cirkulære er ophævet og erstattet af cirkulære 98

Cirkulære - nr. 85 (2014) 
Dette cirkulære er ophævet og erstattet af først cirkulære 104 og siden cirkulære 106

Cirkulære - nr. 86 (2014)
Forbud mod manipulation af fodboldkampe og tilsvarende uetisk adfærd

Cirkulære - nr. 87 (2014)
Dette cirkulære er ophævet og erstattet af først cirkulære 92, dernæst af cirkulære 101 og siden af cirkulære 103

Cirkulære - nr. 88 (2014)
Dette cirkulære er ophævet og erstattet af cirkulære 89

Cirkulære - nr. 89 (2014)
Dette cirkulære er ophævet og erstattet af cirkulære 110

Cirkulære - nr. 90 (2014)
Dette cirkulære er ophævet og erstattet af cirkulære 111

Cirkulære - nr. 91 (2014)
Dette cirkulære er ophævet og erstattet af først cirkulære 100 og siden af cirkulære 112

Cirkulære - nr. 92 (2015)
Dette cirkulære er ophævet og erstattet af først cirkulære 101 og siden af cirkulære 103

Cirkulære - nr. 93 (2015)
Dette cirkulære er ophævet og erstattet af først cirkulære 105 og siden af cirkulære 108

Cirkulære - nr. 94 (2015)
Dette cirkulære er ophævet og erstattet af cirkulære 96

Cirkulære - nr. 95 (2015)
Disciplinære sanktioner som følge af en klubs misligholdelse af sine økonomiske forpligtelser over for en spiller eller en anden klub og ophævelse af en spillerkontrakt som følge af klubbens hævebegrundende misligholdelse

Cirkulære - nr. 96 (2015) 
Danske regler om overgangsperioder, økonomisk kompensation for træning og udvikling, fordeling af solidaritetsbetaling og tredjemandsrettigheder 
Vejledning - kompensation for træning og udvikling mellem danske klubber  
Beregning af solidaritetsbidrag
Spillerpas  

Cirkulære - nr. 97 (2015) 
Registrering af kontraktklubber i Erhvervsstyrelsen 

Cirkulære - nr. 98 (2016) 
Helbredsundersøgelse i forbindelse med indgåelse af spillerkontrakter 
- Samtykkeerklæring 
Samtykkeerklæring - engelsk 

Cirkulære - nr. 99 (2016) 
Arbejdstilladelse i forbindelse med indgåelse af spillerkontrakter 

Cirkulære - nr. 100 (2016) 
Dette cirkulære er ophævet og erstattet af cirkulære 112

Cirkulære - nr. 101 (2016)
Dette cirkulære er ophævet og erstattet af cirkulære 103

Cirkulære - nr. 102 (2016) 
Dette cirkulære er ophævet og nyt er udstedt af Divisionsforeningen 

Cirkulære - nr. 103 (2016)
Regler for overførsel af spillercertifikater 

Cirkulære - nr. 104 (2016)
Dette cirkulære er ophævet og erstattet af cirkulære 106

Cirkulære - nr. 105 (2016)
Dette cirkulære er ophævet og erstattet af cirkulære 108

Cirkulære - nr. 106 (2016) 
Regler for reklame på spilledragten 

Cirkulære - nr. 107 (2017) 
Fusioner og overbygninger  

Cirkulære - nr. 108 (2017)
Reglement for fodboldagenter 
Vejledning 
Fodboldagenterklæring for fodboldagentvirksomhed drevet i personligt regi 
Fodboldagenterklæring for fodboldagentvirksomhed drevet i selskabsform 
DBUs standardrepræsentationsaftale for spillerrepræsentation  
DBUs standardrepræsentationsaftale for klubrepræsentation 
Prøveprocedure 
DBU Regulations Governing Football Agents 
Football Agent Declaration (Sole Trader) 
Football Agent Declaration (Company) 
DBU standard representation contract for player representation 
DBU standard representation contract for club representation   

Cirkulære - nr. 109 (2017) 
Økonomiske mindstekrav for kontraktklubber i Kvinde-DM 
Indberetningskema 

Cirkulære - nr. 110 (2017)
Revideret standardspillerkontrakt mv.
Standardspillerkontrakt, Herrer - dansk 
Standardspillerkontrakt, Herrer - engelsk 
- Standardspillerkontrakt, Kvinder - dansk 
Standardspillerkontrakt, Kvinder - engelsk 
Handlingsplan for mindreårige spillere og trainees - dansk   
Handlingsplan for mindreårige spillere og trainees - engelsk  
Mindsteløn efter overenskomsten 

Cirkulære - nr. 111 (2017)
Leje af kontraktspillere 
Lejeaftale, Herrer - dansk 
Lejeaftale, Herrer - engelsk 
- Lejeaftale, Kvinder - dansk 
- Lejeaftale, Kvinder - engelsk 

Cirkulære - nr. 112 (2017)
Ophør af spillerkontrakter efter gensidig aftale 
Aftale om ophør af spillerkontrakt, Herrer - dansk 
Aftale om ophør af spillerkontrakt, Herrer - engelsk 
- Aftale om ophør af spillerkontrakt, Kvinder - dansk 
- Aftale om ophør af spillerkontrakt, Kvinder - engelsk