Kontraktfodbold i overbygninger

 Cirkulære nr. 55 (2010)


fra

Dansk Boldspil-Unions

Bestyrelse

 


Kontraktfodbold i overbygninger

På given foranledning meddeles følgende:


§ 1. Tilladelse til at drive kontraktfodbold i en overbygning

1.1 En overbygning er en konstruktion, hvorved to eller flere klubber (“moderklubber”) uden at foretage en hel eller delvis fusion etablerer et fælles 1. hold for en eller flere bestemte spillergrupper, jf. § 3 i DBUs retningslinier om fusioner og overbygninger m.v.

1.2 Ønsker man ved etableringen af en overbygning med en sportslig placering som divisionshold i Herre-DM (eller på et senere tidspunkt i overbygningens liv, fx efter at overbygningen har spillet sig op til at være divisionshold i Herre-DM), at der skal drives kontraktfodbold i overbygningen, kræver dette,

(a) at en af overbygningens moderklubber er i besiddelse af (eller ansøger om og opnår) tilladelse til at drive kontraktfodbold i medfør af lovenes § 17.4, nr. 1 og

(b) at den pågældende moderklub ansøger om og opnår tilladelse til at stille sin kontraktfodboldtilladelse til rådighed for overbygningen i medfør af lovens § 17.4, nr. 2.

1.3 Når en overbygning opnår tilladelse til at drive kontraktfodbold som beskrevet i § 1.2 ovenfor, bortfalder alle kontraktfodboldtilladelser udstedt til overbygningens moderklubber uden videre, med undtagelse af den kontraktfodboldtilladelse, som er stillet til rådighed for overbygningen.

1.4 Rykker en overbygning ud af Herre-DMs laveste division, bortfalder enhver tilladelse til at drive kontraktfodbold uden videre. Ved en eventuel senere oprykning må der ansøges på ny, såfremt man igen ønsker tilladelse til at drive kontraktfodbold.


§ 2 Kontraktspilleres anvendelse i klubber med overbygning

2.1 Kontraktklubber kan i visse tilfælde benytte deres kontraktspillere i andre turneringer end Herre-DM, alt afhængig af reglerne om spilleberettigelse i de pågældende turneringer.

2.2 En overbygnings kontraktspillere kan i sådanne turneringer alene anvendes af den af overbygningens moderklubber, som har stillet sin kontraktfodboldtilladelse til rådighed for overbygningen, jf. § 1.2, litra b, ovenfor, alt under forudsætning af, at den enkelte spiller i øvrigt er spilleberettiget for den pågældende moderklubs hold i den pågældende turnering, hvilket bl.a. forudsætter, at moderklubben er i besiddelse af spillerens certifikat.

2.3 Havde to eller flere af overbygningens moderklubber hver for sig tilladelse til at drive kontraktfodbold ved overbygningens etablering, gælder begrænsningen i § 2.2 ikke i forhold til disse moderklubber, og de pågældende moderklubber kan fortsat hver for sig anvende overbygningens kontraktspillere på deres respektive hold uden for Herre-DM i de turneringer, hvor reglerne om spilleberettigelse tillader benyttelse af kontraktspillere, alt under forudsætning af, at den enkelte spiller i øvrigt er spilleberettiget for den pågældende moderklubs hold i den pågældende turnering, hvilket bl.a. forudsætter, at moderklubben er i besiddelse af spillerens certifikat.

2.4 Såfremt en overbygning omfattet af særreglen i § 2.3 på et tidspunkt opgiver eller mister sin tilladelse til at drive kontraktfodbold, fx som følge af nedrykning fra Herre-DMs laveste division, bortfalder den særstatus, som følger af § 2.3.


§ 3 Ikrafttrædelse

3.1 Dette cirkulære er vedtaget af DBUs bestyrelse den 29. maj 2010.

3.2 Cirkulæret træder i kraft straks. Samtidig ophæves cirkulære nr. 10 (2010).

 

Brøndby, den 29. maj 2010

På bestyrelsens vegne

Jim Stjerne Hansen


 

Cirkulæret er sendt til:
- Alle klubber med tilladelse til at drive kontraktfodbold
- Alle øvrige Herre-DM og Kvinde-DM klubber
- Divisionsforeningen
- Kvindedivisionsforeningen
- Spillerforeningen
- Foreningen af Lokalunioner
- Lokalunionerne
- DBUs bestyrelse
- DBUs lovudvalg
- Spilleragenter med licens fra DBU

Skriv en kommentar

Skriv kommentar (Kræver login)

0

Ingen kommentarer endnu - skriv den første