Helbredsundersøgelse i forbindelse med indgåelse af spillerkontrakter

 Cirkulære nr. 84 (2014)

fra

Dansk Boldspil-Unions

bestyrelse

 


Helbredsundersøgelse i forbindelse med indgåelse af spillerkontrakter

På given foranledning meddeles følgende:

§ 1. Forbehold om efterfølgende, tilfredsstillende helbredsundersøgelse i spillerkontrakter accepteres ikke

1.1 Som følge af FIFAs afgørelse om, at en helbredsundersøgelse med negativt udfald foretaget efter indgåelse af en spillerkontrakt ikke giver ret til ophævelse af spillerkontrakten, vil fremsendte kontrakter, hvori der tages forbehold for efterfølgende tilfredsstillende helbredsundersøgelse, fremover ikke vil blive godkendt.

1.2 Såfremt klubben ønsker, at spilleren skal gennemgå en helbredsundersøgelse med tilfredsstillende resultat i forbindelse med et påtænkt engagement, skal dette ske, før kontrakten indgås, således at kontrakten ikke indeholder forbehold af denne art.

1.3 I forbindelse med en eventuel helbredsundersøgelse, jf. § 1.2, skal klubben indhente en samtykkeerklæring fra spilleren som angivet i bilag A til dette cirkulære.§ 2. Ikrafttrædelse

2.1 Dette cirkulære er vedtaget den 28. februar 2014 af DBUs bestyrelse.

2.2 Cirkulæret træder i kraft straks. Samtidig ophæves cirkulære nr. 57 (2010).

Brøndby, den 28. februar 2014

På bestyrelsens vegne

Kenneth ReehCirkulæret er sendt til:
- Alle klubber med tilladelse til at drive kontraktfodbold
- Alle øvrige Herre-DM og Kvinde-DM klubber
- Divisionsforeningen
- Kvindedivisionsforeningen
- Spillerforeningen
- Foreningen af Lokalunioner
- Lokalunionerne
- DBUs bestyrelse
- DBUs lovudvalg
- Spilleragenter med licens fra DBU


Downloads
Samtykkeerklæring

Skriv en kommentar

Skriv kommentar (Kræver login)

0

Ingen kommentarer endnu - skriv den første