Renteberegning ved udestående løn eller andre kontante ydelser

Cirkulære nr. 58 (2010)

fra

Dansk Boldspil-Unions

bestyrelse

 
Renteberegning ved udestående løn eller andre kontante ydelser


På given foranledning meddeles følgende:

§ 1. Udeståender skal forrentes med rentelovsrente

1.1 Ved manglende betaling af løn eller andre kontante ydelser skal der betales renter af det udestående beløb.

1.2 Det skyldige beløb forrentes fra forfaldsdagen til den dag, hvor beløbet modtages. Forrentning sker i henhold til rentelovens bestemmelser med Danmarks Nationalbanks til enhver tid gældende diskonto + 7 procentpoint.


§ 2. Ikrafttrædelse

2.1 Dette cirkulære er vedtaget den 29. maj 2010 af DBUs bestyrelse.

2.2 Cirkulæret træder i kraft straks. Samtidig ophæves cirkulære nr. 17 (1996).

 

Brøndby, den 29. maj 2010

På bestyrelsens vegne

Jim Stjerne Hansen


Cirkulæret er sendt til:
- Alle klubber med tilladelse til at drive kontraktfodbold
- Alle øvrige Herre-DM og Kvinde-DM klubber
- Divisionsforeningen
- Kvindedivisionsforeningen
- Spillerforeningen
- Foreningen af Lokalunioner
- Lokalunionerne
- DBUs bestyrelse
- DBUs lovudvalg
- Spilleragenter med licens fra DBU

Skriv en kommentar

Skriv kommentar (Kræver login)

0

Ingen kommentarer endnu - skriv den første