Kontrakter uden reelt indhold

Cirkulære nr. 54 (2010)

 

fra
Dansk Boldspil-Unions
Bestyrelse

 

Spillerkontrakter skal indebære en reel modydelse for de kontraktlige bindinger, spilleren påtager sig

På given foranledning meddeles følgende:

§ 1. Kontrakter uden reelt indhold

1.1 På given foranledning skal det herved meddeles, at da der ved indgåelse af en spillerkontrakt er tale om etablering af et forpligtende ansættelsesforhold, skal der i kontrakten være aftalt sådanne løn- og øvrige ansættelsesvilkår, at spilleren oppebærer en reel ydelse for de forpligtelser, spilleren ved indgåelse af kontrakten binder sig til.

1.2 Godkendelse af kontrakter vil derfor kun kunne finde sted, når de i kontrakten anførte løn- og øvrige vilkår står i rimeligt forhold til de kontraktmæssige forpligtelser.

§ 2. Ikrafttrædelse

2.1 Dette cirkulære er vedtaget af DBUs bestyrelse den 29. maj 2010.

2.2 Cirkulæret træder i kraft straks. Samtidig ophæves cirkulære nr. 8 (1994)

 

Brøndby, den 29. maj 2010
   
På bestyrelsens vegne
   
Jim Stjerne HansenCirkulæret er udsendt til:
- Alle klubber med tilladelse til at drive kontraktfodbold
- Alle øvrige Herre-DM og Kvinde-DM klubber
- Divisionsforeningen
- Kvindedivisionsforeningen
- Spillerforeningen
- Foreningen af Lokalunioner
- Lokalunionerne
- DBUs bestyrelse
- DBUs lovudvalg
- Spilleragenter med licens fra DBU

Skriv en kommentar

Skriv kommentar (Kræver login)

0

Ingen kommentarer endnu - skriv den første