Kontraktklubber under rekonstruktionsbehandling

Cirkulære nr. 71 (2011)

fra

Dansk Boldspil-Unions

Bestyrelse


Kontraktklubber under rekonstruktionsbehandling - nye kontrakter under rekonstruktionsbehandlingen

På given foranledning meddeles følgende:

§ 1. Godkendelse forudsætter accept af rekonstruktøren og etablering af sikkerhed

1.1 Kontraktklubber under rekonstruktionsbehandling kan ikke få godkendt nye spillerkontrakter, medmindre kontrakten(erne) er tiltrådt af rekonstruktøren, og der foreligger fuldgod sikkerhed for løn og andre ydelser til spilleren(erne) i kontraktperioden.

§ 2. Ikrafttrædelse

2.1 Dette cirkulære er vedtaget den 20. august 2011 af DBUs bestyrelse.

2.2 Cirkulæret træder i kraft straks. Samtidig ophæves cirkulære nr. 56 (2010).

Brøndby, den 20.august 2011

p.u.v.

Jim Stjerne Hansen


Cirkulæret er sendt til:
- Alle klubber med tilladelse til at drive kontraktfodbold
- Alle øvrige Herre-DM klubber
- Divisionsforeningen
- Kvindedivisionsforeningen
- Spillerforeningen
- Foreningen af Lokalunioner
- Lokalunionerne
- DBUs bestyrelse
- DBUs lovudvalg – Spilleragenter med licens fra DBU