Gebyrer i civile voldgiftssager og disciplinære ankesager

Cirkulære nr. 72 (2011)

Fra

Dansk Boldspil-Unions

Bestyrelse

Gebyrer i civile voldgiftssager og disciplinære ankesager

På given foranledning meddeles følgende:

§ 1. Gebyrer ved indbringelse af en voldgiftssag       

1.1 Er klageren en klub eller en tredjemand som nævnt i lovenes § 5.2.3 udgør gebyret 1.000 kr.

1.2  Er klageren en spiller, leder eller træner, udgør gebyret 500 kr.

§ 2. Gebyrer ved indbringelse af en disciplinærsag for appeludvalget

2.1 Er klageren en organisation, en klub eller en tredjemand som nævnt i lovenes § 5.2.3 udgør gebyret 1.000 kr.

2.2  Er klageren en spiller, leder eller træner, udgør gebyret 500 kr.

§ 3. Indbetaling og tilbagebetaling af gebyrer

3.1 Gebyret for indbringelse af en sag forfalder til betaling ved indgivelse af klageskrift. Sagen behandles ikke før gebyret er indbetalt.

3.2 Gebyret tilbagebetales såfremt klageren får medhold i sin påstand under sagen.

§ 4. Ikrafttrædelse

4.1 Ovenstående er vedtaget af DBUs bestyrelse den 24. februar 1996 som regulativ og udsendt som cirkulære i august 2011.

4.2 Cirkulæret træder i kraft straks. Samtidig ophæves regulativ om gebyrer i forbindelse med indbringelse af civile voldgiftssager og disciplinære ankesager.
 

Brøndby den 29. august 2011

På bestyrelsens vegne

Jim Stjerne Hansen

Skriv en kommentar

Skriv kommentar (Kræver login)

0

Ingen kommentarer endnu - skriv den første