Ændring af holdnavn

Cirkulære nr. 77 (2012)

fra

Dansk Boldspil-Unions

bestyrelse


Regler for ændring af holdnavn

På given foranledning meddeles følgende:

§1 Dette cirkulære er gældende, uanset der er tale om et enkelt holds navneændring eller, der er tale om ændring i relation til en overbygningsaftale, fusion, delvis fusion eller øvrige samarbejdsforhold.

§ 2 Tilladelse til ændring af holdnavn kan efter ansøgning herom gives for de hold, der er omfattet i en overbygningsaftale, fusion, delvis fusion eller øvrige samarbejdsforhold.

§ 3 Ansøges om ændring af holdnavn uden det sker i forbindelse med en overbygningsaftale, fusion, delvis fusion eller øvrige samarbejdsforhold, kan tilladelse hertil kun gives for klubbens 1. hold.

Vedrører ansøgningen hold, som alene spiller i DBUs turneringer, indsendes ansøgning til DBU.

§ 4 Hvis det skal sikres, at det nye holdnavn kan bibeholdes ved en nedrykning fra DBUs turneringer, skal klubben – forud for indsendelse af ansøgning og godkendelse i DBU – forelægge ansøgningen og få denne godkendt i den pågældende lokalunion.

Vedrører ansøgningen hold, som alene spiller i lokalunionernes turnering, skal ansøgning indsendes til pågældende lokalunion.

Vedrører ansøgningen hold, som både spiller i DBUs- og lokalunionernes turnering skal ansøgningen indsendes til pågældende lokalunion, som efter deres godkendelse videresender ansøgningen til DBU.

§ 5 Af den skriftlige ansøgning skal det fremgå hvilket holdnavn, der fremover ønskes anvendt samt hvilke hold, der ønskes omfattet.

§ 6 Det nye holdnavn må ikke være eller have været anvendt af andre.

§ 7 Såfremt det nye holdnavn refererer til en geografisk placering, skal navnet med rimelighed begrænse sig til det geografiske område, hvor klubben er hjemhørende, af hensyn til andre klubber i samme område. 

§ 8 Det nye holdnavn må ikke indeholde et sponsornavn. 

§ 9 Så snart DBUs/lokalunionens godkendelse foreligger, vil navneændringen blive foretaget i de elektroniske systemer ved førstkommende lejlighed.

§ 10 Dette cirkulære er vedtaget den 2. juni 2012 af DBUs bestyrelse. Cirkulæret træder i kraft straks.


Brøndby, den 2.juni 2012

p.b.v.

Jim Stjerne Hansen

Skriv en kommentar

Skriv kommentar (Kræver login)

0

Ingen kommentarer endnu - skriv den første