Ophør af spillerkontrakter efter gensidig aftale

Cirkulære nr. 91 (2014)

fra

Dansk Boldspil-Unions

bestyrelse

 

Standardkontraktformular om ophør af spillerkontrakt efter gensidig aftale

På given foranledning meddeles følgende:

 

§ 1.

Ny kontraktformular om ophør af spillerkontrakt

1.1

På baggrund af den mellem Divisionsforeningen og Spillerforeningen indgåede overenskomst af 15. august 2014 har DBU foretaget en revision af standardophørsaftalen.

1.2

Den reviderede kontraktformular, hvis indhold er godkendt af DBUs bestyrelse, skal anvendes ved alle gensidige aftaler mellem en spiller og en klub om at bringe en spillerkontrakt til ophør før dens ordinære udløbsdato. Den nye kontraktformular kan hentes på DBUs hjemmeside.

§ 2.

Ikrafttrædelse

2.1

Dette cirkulære er vedtaget den 21. november 2014 af DBUs bestyrelse i henhold til DBUs loves § 13.3.

2.2

Cirkulæret træder i kraft straks. Samtidig ophæves cirkulære nr. 62 (2010).


Brøndby, den 21. november 2014 Claus Bretton-Meyer

 

 

Cirkulæret er udsendt til:

  • Alle klubber med tilladelse til at drive kontraktfodbold
  • Alle øvrige klubber i Herre-DM og Kvinde-DM
  • Divisionsforeningen
  • Damedivisionsforeningen
  • Spillerforeningen
  • Foreningen af lokalunioner
  • Lokalunionerne
  • DBUs bestyrelse
  • DBUs lovgruppe
  • Alle spilleragenter med licens fra DBU

 

 

Skriv en kommentar

Skriv kommentar (Kræver login)

0

Ingen kommentarer endnu - skriv den første