Registrering af kontraktklubber i Erhvervsstyrelsen

Cirkulære nr. 97 (2015)

fra

Dansk Boldspil-Unions

bestyrelse


Registrering af kontraktklubber i Erhvervsstyrelsen
 
 
På given foranledning meddeles følgende:
 
 
§ 1.
Kontraktklubber er forpligtede til at lade sig registrere og ajourføre de registrerede oplysninger
 
 
1.1

Hvis kontraktfodboldvirksomhed drives i selskabsform eller i et interessentskab mellem flere foreninger eller i andre tilsvarende selskabsretlige rammer, skal kontraktfodboldvirksomheden anmeldes til Erhvervsstyrelsen i overensstemmelse med Selskabsloven (gælder navnlig kontraktfodbold organiseret som A/S eller ApS) eller i overensstemmelse med Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder (gælder kontraktfodbold organiseret i andre selskabsformer end som A/S og ApS). Hvis kontraktfodboldvirksomhed drives i foreningsform skal kontraktfodboldvirksomheden anmeldes til Erhvervsstyrelsen i overensstemmelse med lov om Det Centrale Virksomhedsregister.

 
 
1.2
Anmeldelse skal i alle tilfælde ske i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens vejledning på virk.dk under ”virk indberet – start virksomhed” eller ”virk indberet – start virksomhed (erhvervsdrivende forening)”.
 
 
1.3
Efter den indledende registrering skal den pågældende kontraktklub løbende indsende anmeldelse, så snart der sker ændringer i de registrerede forhold.
 
 
1.4
Registreringspligtige kontraktklubber skal indsende en kopi af det opdaterede sammenskrevne resume til DBU til orientering senest 1 uge efter modtagelsen.
 
 
§ 2.
Ikrafttrædelse
 
 
2.1
Dette cirkulære er vedtaget af DBUs bestyrelse den 20. november 2015.
 
 
2.2
Cirkulæret træder i kraft straks. Samtidig ophæves cirkulære nr. 64 (2010).
 
 
 
Brøndby, den 20. november 2015
På bestyrelsens vegne
Claus Bretton-MeyerCirkulæret er sendt til:

  • Alle Herre-DM og Kvinde-DM klubber
  • Divisionsforeningen
  • Kvindedivisionsforeningen
  • Spillerforeningen
  • Foreningen af Lokalunioner
  • Lokalunionerne
  • DBUs bestyrelse
  • DBUs lovgruppe
  • Mellemmænd registreret hos DBU

Skriv en kommentar

Skriv kommentar (Kræver login)

0

Ingen kommentarer endnu - skriv den første