Reklame på spilledragter

Cirkulære om Reklame på spilledragter/træningsdragter, herunder regler for numre på spilledragter 
1 Nærværende cirkulære omfatter regler for reklamer på spilledragt, træningsdragt m.v., som bæres under eller i forbindelse med kampe i Herre-DM og i de afsluttende runder i Herre-LP. Tilsvarende regler gælder for DBUs øvrige turneringer. Der vil dog i disse turneringer, af administrator, kunne dispenseres fra nedenstående regler.

2 I dette cirkulære defineres reklame som alle markeringer på dragten, der kan henføres til identifikation af bl.a. virksomheder, produkter, klubber m.v., herunder firmamærker, navne, logoer og kendemærker el. lign. Det felt, hvori selve reklamen optræder medregnes til reklamens størrelse, såfremt feltets farve helt eller delvist adskiller sig fra dragtens farve.

3 Skyggevævninger i spilledragten må alene være enten fabrikant- eller klublogo.
Der må i hvert beklædningsstykke ikke være farveforskel mellem skyggevævningen og bundfarven på den del af beklædningsstykket, som skyggevæves.
Tøjproducenterne må kun indvæve deres fabrikantlogoer i spilledragten, når placeringen er ned langs ærmerne og ned langs siderne på buksen.
Et indvævet fabrikantlogo er et »rent« logo uden bogstavering.

4 Det højst tilladte antal og størrelse på reklamer, som bæres under spillet på spillepladsen, er følgende:

Trøje:

Bryst
Max. 750 cm2 til reklamer og tøjmærkenavn/fabrikantlogo, dog max. 3 stk. i alt.
Max. 100 cm2 til klublogo.
Max. 40 cm2 til byvåben.
 

Ryg
Max. 220 cm2, dog max. 1 stk. i alt.
Max. 40 cm2 til byvåben.

Skulder
1 fælles reklame for alle hold i en division
(enkelte hold kan således ikke benytte denne mulighed)
max. 80 cm2

Bukser:

Front
Max. 140 cm2 til reklame og tøjmærkenavn/fabrikantlogo, dog max. 2 stk. i alt.
Max. 50 cm2 til klublogo, dog max. 1 stk. ialt.

Strømper:

3 reklamer fordelt med to klublogoer og et tøjmærkenavn/fabrikantlogo eller et klublogo og to tøjmærkenavne/fabrikantlogoer. Max højde 5 cm for tøjmærkenavn/fabrikantlogo, der skal være placeret i ribben midt på strømpen.

Klublogo max 12 cm2.


Målmandshandsker:

1 reklame for fabrikantnavn/logo

Støvler:

Kendemærke og logo på hver side5 I Superligaen kan de fungerende danske mestre yderligere bære et mesterskabslogo, der kan placeres på skulderen. Logoet fremstilles af DBU og må max. være 80 cm2.

6 Vinderen af den afsluttede turnerings Fair Play konkurrence i Superligaen kan bære et Fair Play logo, der skal placeres på skulderen. Logoet fremstilles af DBU og må max. være 80 cm2.

7 Ved sammenfald mellem vinderne i de ovenfor nævnte pkt. 5 og 6, kan begge logoer bæres med ét på hver skulder.

8 Klubber, der siden Danmarksturneringens start i 1913 har vundet det danske mesterskab (Herre-DM) fem gange, gives lov til at påsætte én af DBU udarbejdet guldstjerne på klubbens kamptrøje per femte Danmarksmesterskab. Stjernen/stjernerne kan af klubben placeres centreret i en afstand af 2 cm over klubbens logo på brystet eller centreret øverst på venstre ærme i en afstand af 5 cm fra skulderen. Den af DBU designede guldstjerne er et strygemærke i størrelsen 1,3 cm x 1,3 cm. Stjernen må benyttes af klubben i promotionsammenhænge, men ikke benyttes i reklamemæssige sammenhænge i forbindelse med virksomheder og sponsorer eller placeres i umiddelbar nærhed af øvrige reklamer. Hver klub optjener egne stjerner, og der kan således ikke foretages overførsel af optjente stjerner i tilfælde af fusion eller overbygning. Ovenstående gælder tilsvarende for Kvindehold og –klubber, der har vundet Kvinde-DM fem gange.

9

Numre på spilledragter

- Nummer skal være påtrykt på ryggen på spilletrøjen. Nummeret skal være centret.
- Nummeret skal være ensfarvet
- Nummeret må indeholde lufthuller, disse må dog ikke være over 2 mm brede.
- Nummeret må maksimalt være delt i tre dele af streger, som ikke må være mere end 2 mm brede.
- Nummeret kan være forsynet med skyggekant – denne må ikke indeholde nogen form for logo’er.
- I bunden af nummeret må klubbens logo eller spillerens signatur være indarbejdet – dog max. 5 cm².
- Rundt om nummeret skal der være en ensfarvet baggrund på minimum 2 cm over numret og 3 cm på de øvrige tre sider.
- Nummeret skal være minimum 25 cm høj og maximalt 35 cm høj (20-35 cm for kvinder). Skrifttypen skal være mellem 3 og 5 cm bred.
- Nummer skal være påtrykt foran på bukserne, og nummeret skal være mellem 10 og 15 cm høj
- Klubberne er forpligtet til at have et ekstra sæt spilletøj i reserve i en kontrastfarve. Der henvises til § 24.2 i propositionerne for Herre-DM, Kvinde-DM, Herre-DS og Ungdoms-DM og § 16.2 i propositionerne for Herre-LP og Kvinde-LP.

Navn på spilledragter

- Klubber kan påtrykke spillerens navn på trøjen. Navnet skal svare til det på holdkortet anførte.
- Navnet skal være placeret over trøjenummeret og under eventuel rygreklame.
- Bogstaverne må maksimalt være 7,5 cm høje
- Navnet skal være ensfarvet

Klublogo på spilledragter

- Der er ingen begrænsninger af logoets form
- På spilletrøjen må være et klublogo på brystet over evt. sponsornavn. Logoet må max. være 100 cm2
- På shortsene må være et klublogo på det ene ben. Logoet må max. være 50 cm2
- På hver strømpe må være et klublogo på max. 50 cm2. Ingen placeringskrav.
- Klublogoet må være indarbejdet nederst i rygnumret.

Klubnavn på spilledragter

- På spilletrøje, shorts og strømper må klubnavnet være påtrykt. Bogstaverne må max. være 2 cm høje, og navnet må max. fylde 12 cm2.
- Hvis ikke klublogoet er påtrykt spilledragten, må klubnavnet påtryktes efter samme regler som klublogoet. Bogstaverne må dog max. være 5 cm høje.
- Klubnavnet eller forkortelse må være bag på kraven. Bogstaverne må max. være 2 cm høje, og navnet må max. fylde 12 cm2.
- Klubnavnet eller forkortelse må være bag på trøjen under numret. Bogstaverne må max. være 7,5 cm høje.
- For alle navne gælder, at bogstaverne skal være ensfarvet.10 For reklamer på træningsdragter m.v., der ikke bæres på spillepladsen under spillet, gælder ingen begrænsninger i størrelse og antal.

11 Reklamer må ikke virke skræmmende eller forvirrende for dommere, modspillere eller tilskuere.
Reklame må ikke finde sted for politisk propaganda eller formål, der kan virke stødende, og skal i øvrigt følge de til enhver tid gældende retningslinjer fra bl.a. forbrugerombudsmanden.

12 Fodboldens disciplinærinstans kan godkende anvendelse af reklamer, som ikke er tilladt i henhold til dette cirkulære, såfremt det godtgøres, at reklamen er godkendt af UEFA. Godkendelse gives mellem hver turneringshalvdel og anmodning herom skal være udvalget i hænde senest 30 dage før første turneringskamp.

13 Fodboldens disciplinærinstans påser ved stikprøvekontrol, at dette cirkulære overholdes. Klubberne skal efter anmodning afgive de oplysninger og den dokumentation, som udvalget finder nødvendig.

14 Ved overtrædelse af nærværende cirkulære fastsætter Fodboldens disciplinærinstans sanktion i form af misbilligelse, advarsel eller bøde.

15 Forslag til ændringer af nærværende cirkulære skal indsendes til Fodboldens disciplinærinstans senest 30. april.

16 Vedtaget af DBUs bestyrelse 26. april 2014.

   Brøndby, den 26. april 2014

På bestyrelsens vegne


Claus Bretton-Meyer

Skriv en kommentar

Skriv kommentar (Kræver login)

0

Ingen kommentarer endnu - skriv den første