Kommentar: Matchfixingskal bekæmpes med alle midler

Læs kommentaren fra Jesper Møller, Thomas Christensen og Bent Clausen til Berlingskes artikler om matchfixing i dansk fodbold.

Troværdighed. Berlingskes afsløringer af matchfixing i dansk fodbold er foruroligende og skadelige for troværdigheden i fodboldens verden. I DBU ønsker vi nultolerance i forhold til matchfixing og uetisk adfærd i betting og spil. Derfor har vi skærpet reglerne og forbudt spil på kampe i egne rækker og turneringer.

Dansk fodbold er for alvor blevet ramt af den største trussel mod sportens verden i nyere tid: Matchfixing.

Berlingske har de seneste måneder omtalt flere sager om matchfixing i dansk fodbold og samlet har de danske medier afdækket, hvordan matchfixing og uetisk adfærd spreder sig og skaber tvivl om troværdighed og etik i dansk fodbold og dansk idræt som helhed.

I DBU anser vi matchfixing og den systematiske bestikkelse af dommere, spillere og andre som det største problem for fodbolden - og idrættens - verden siden doping. Vi betragter matchfixing som snyd, bedrageri og manipulation på værst tænkelige måder.

Det skader troværdigheden, når engagerede fans og hele offentligheden ikke kan stole på, at en fodboldkamp bliver spillet uden snyd fra eksempelvis spillere, der taber eller på anden måde laver fejl med vilje.

Det skader tilliden til fodbold -og andre sportsgrene -hos sponsorer og samarbejdspartnere, hvis vores idrætsgrene er forbundet med mistanke om fusk og snyd, bedrageri og manipulation.

Og det skader børns lyst til at spille fodbold, hvis de kan se voksne snyde for at vinde penge -i stedet for at kæmpe for holdet og sammenholdet.

Derfor har vi i DBU besluttet en fuldstændig nultolerance i forhold til matchfixing og uetisk adfærd.

Og derfor har vi i DBU i de senere år arbejdet for at skærpe straffen og på alle måder styrket indsatsen mod denne uacceptable form for snyd og bedrageri i sportens verden.

DBU HAR SELV gået forrest i kampen mod matchfixing.

Allerede i 2006 indførte vi -som det første specialforbund i Danmark -et etisk kodeks om matchfixing og fulgte et par år efter op med at etablere verdens første hotline, hvor alle kunne rapportere mistanke om matchfixing. Vi har ansat en sikkerhedschef for at styrke vores egen viden på området. Vi har bidraget til etableringen af nye regler i samarbejde med Danmarks Idrætsforbund (DIF) i 2013 og den fælles UEFA-resolution »European Football United for the Integrity of the Game«. Og vi er netop nu ved at integrere reglerne om matchfixing i de nye standardspillerkontrakter, som vi indgår med danske fodboldspillere.

Det har dog været lige så vigtigt for os selv at handle på området.

I DBU har vi i flere omgange skærpet vores egne regler på området. I 2011 indførte vi forbud mod at spille på egne kampe, så vi ikke står i en situation, hvor eksempelvis en angriber har spillet på resultatet 2-0 og derfor brænder et straffespark med vilje, fordi det ville skabe en 3-0-føring. Senest har vi skærpet reglerne endnu en gang med et nyt cirkulære, der forbyder danske fodboldspillere at spille på kampe i deres egen række -eller på kampe, hvor de på anden måde har interesse eller indsigt. Det gør vi blandt andet for at undgå situationer, hvor dommere og spillere bytter væddemål og på den måde omgår reglerne ved at udveksle fortrolig viden.

De nye forbud gælder for alle de danske fodboldrækker, som der kan spilles penge på -og dermed fra Superliga til Serie 6. Med andre ord gælder udfordringerne -og de nye regler -ikke kun de professionelle spillere i dansk fodbold, men også hos hold, hvor spillere er amatører med fuldtidsarbejde og hvor trænere, holdledere og andre omkring holdet er frivillige, der bruger deres fritid på deres fodboldhold.

DERFOR HAR VI i DBU netop udsendt en del materiale til alle landets dommereog klubber, så de kan orientere spillere, trænere, holdledere mfl. på alle niveauer om de nye regler. Udsendelsen vil senere blive fulgt op med en fælles kampagne, hvor vi orienterer om de forskellige regler til de 300.000-400.000 danskere, der spiller fodbold, de godt 3.000 fodbolddommere -og de 50.000 frivillige, der har med dansk fodbold at gøre.

I DBU støtter vi til fulde de initiativer, der er kommet fra kulturminister Marianne Jelved -og vi bidrager gerne med vores viden og ressourcer til et nyt fælles organ og en stor kampagne på området.

Vi har været en del af den arbejdsgruppe, der i september udgav en stor rapport om matchfixing. Og vi glæder os over, at DBU allerede har indført flere af de tiltag, der lægges op til i rapporten.

Men vi mener, at der kan gøres endnu mere fra politisk side.

For det første bør spil på egne kampe gøres strafbart -på samme måde som det er forbudt hos DBU. Det handler om at sende et utvetydigt signal til danske fodboldspillere -og andre idrætsudøvere -om, at de ikke skal spille på de kampe, de selv er en del af. Når det ikke er strafbart, åbner det for en tvivl og en snigende accept af, at det går nok. Og det er fuldstændigt uacceptabelt.

For det andet bør politiet have flere og bedre ressourcer og redskaber til at løse de store udfordringer, der er inden for matchfixing. Det handler om efterforskning af enkeltsager og det handler om forskning og forebyggelse mod de nye tricks og metoder, der bruges i matchfixing. Med de store beløb, der er på spil, vil der -desværre -hele tiden være folk, der finder nye måder at snyde og bedrage på. Og politiet bør hele tiden have de rette redskaber og ressourcer til at være på forkant.

For det tredje bør der også hos domstolene blive etableret en særlig instans for matchfixing, hvor der kan samles viden og ekspertise på området.

Igen handler det om at give den dømmende instans tilstrækkelig kraft og magt til at hamle op med de kriminelle, der hele tiden vil søge nye metoder og huller.

KAMPEN MOD MATCHFIXING har været i gang i årevis -og har i år nået nye, vigtige skridt med regeringens tiltag, med UEFAs samlede resolution og med vores skærpelse af reglerne for dansk fodbold.

Men kampen er på ingen måde slut. Vi skal fortsætte kampen. For fodboldensskyld. For idrættens skyld.

Skriv en kommentar

Skriv kommentar (Kræver login)

0

Ingen kommentarer endnu - skriv den første