BK Friheden

Klubbens stillinger

  Rækkenavn Puljenavn
Serie 3 Pulje 4
Serie 4 Pulje 5
K+29 (Old Girls) håndboldmål Pulje 1
K+29 Håndboldmål Finals Finalepulje
VinterBOLD M+32 1 Pulje 1
VinterBOLD 7/8-mands M+40 Pulje 2
U17 Drenge Futsal A (02) Pulje 2
U17 Drenge Futsal Mellemrunde B (02) Pulje 2
VinterBold U17 Drenge Mester Pulje 3
VinterBOLD U-16 drenge 1-2 Pulje 3
U15 Drenge Futsal B (04) Pulje 3
U15 Drenge Futsal B mellemrunde (04) Pulje 3
U15 drenge (04) håndboldmål A mellem Pulje 1
U15 drenge (04) håndboldmål B Pulje 2
U15 drenge (04) håndboldmål B-mellem Pulje 2
U15 drenge (04) håndboldmål B Finals Pulje 1
U15 drenge (04) håndboldmål C Pulje 1
VinterBOLD U-15 drenge 1-2 Pulje 3
VinterBOLD U-15 drenge 3-4 Pulje 3
U14 Drenge A Futsal Mellemrunde (05) Pulje 2
U14 Drenge A Futsal Final Indoor (05) Pulje 1
U14 Drenge B Futsal (05) Pulje 3
VinterBOLD U-14 drenge 1-2 Pulje 3
U13 Drenge B Futsal (06) Pulje 4
U13 Drenge B Futsal (06) Mellemrunde Pulje 2
U13 Drenge B Futsal Final Indoor (06) Pulje 1
VinterBOLD 8-mands U-13 drenge 2 Pulje 3
U12 pige(07) beg. Inde/håndboldmål 3.runde Pulje 1
U12 pige(07) beg. Inde/håndboldmål 4.runde Medalje Pulje 2
U11 Drenge SU 8-mands (08) Efterår Pulje 3
U11 dr. (08)beg.Inde/håndboldmål 3.runde Pulje 4
U11 dr. (08)beg.Inde/håndboldmål 4.runde Medalje Pulje 3
U9 drenge (10) 2 Inde/håndboldmål 3.runde Pulje 8
U9 drenge (10) 2 Inde/håndboldmål 4.runde Medalje Pulje 8
U8 drenge (11) 2 Inde/håndboldmål 3.runde Pulje 4
U8 drenge (11) 2 Inde/håndboldmål 4.runde Medalje Pulje 6
U8 drenge (11) 3 Inde/håndboldmål 3.runde Pulje 7
U8 drenge (11) 3 Inde/håndboldmål 4.runde Medalje Pulje 3
U8 dr (11) ½ banestævne Tune 3/3 Medalje Pulje 4
U8 dr (11) ½ banestævne Tune 3/3 Medalje Pulje 5
U8 dr (11) ½ banestævne Viby 9/3 Medalje Pulje 2
U8 dr (11) ½ banestævne Viby 9/3 Medalje Pulje 3
U8 dr (11) ½ banestævne Tune 17/3 Medalje Pulje 1
U8 dr (11) ½ banestævne Tune 17/3 Medalje Pulje 2
M+ 50 M 7M Forår Mester
Ungdomspokal U17 Drenge (02-03) 18/19 P1
VinterBold U11 Drenge 1 (08) 8M Pulje 2
VinterBold U11 Drenge 2 (08) 8M Pulje 4
VinterBold U11 Drenge 4 (08) 8M Pulje 3
VinterBold U9 Drenge 1 (10) 5M Pulje 1
VinterBold U9 Drenge 3 (10) 5M Pulje 1