Agentprøve

ENGLISH BELOW

Fodboldagentprøven afholdes for fodboldagenter der er registreret i DBU, og ønsker at opnå status som ”Fodboldagent certificeret af Dansk Boldspil-Union”.

Bemærk, at du skal være registreret fodboldagent, før du kan ansøge om at opnå status som certificeret fodboldagent. DBU anbefaler derfor, at du er registreret fodboldagent, inden du tilmelder dig fodboldagentprøven.

Næste fodboldagentprøve afholdes onsdag den 22. juni 2022, klokken 10.00 i DBU, DBU Allé 1, 2605 Brøndby. 

Tilmeldingen kan ske via mail på footballagent@dbu.dk, når prøvedatoen er fastsat.

Forinden agentprøven vil hver prøvedeltager blive faktureret et gebyr på 2.000 kroner + moms, der skal være indbetalt senest en uge inden prøvedagen, det vil sige senest den 15. juni 2022.

Agentprøven afholdes som en skriftlig prøve udformet som multiple-choice test. Prøveopgaverne består af 20 spørgsmål udarbejdet af DBU. De 20 spørgsmål vil dels omhandle DBU's regler og dels FIFA's regler. Hvert korrekt svar giver 1 point og det maksimale antal point er således 20. Der kræves minimum 15 point for at bestå.

Prøven afholdes på dansk (eller hvis ønsket på engelsk) og er af 90 minutters varighed. Hjælpemidler er ikke tilladt.

Såfremt du består prøven, er denne gyldig i fem år.

Prøvepensum kan findes her.

Såfremt ovenstående måtte give anledning til spørgsmål, er du velkommen til at kontakte DBU Jura på footballagent@dbu.dk.

_______________________________________________

 

The football agent test is held for football agents registered at the Danish FA who wish to obtain the title "Football Agent certified by the Danish Football Association".

Please note that you must be registered football agent at DBU before you can apply to obtain the status as football agent certified by the Danish Football Assocation.

The next agent test is going to be on 22 June 2022, at 10.00 and will be held at DBU, DBU Allé 1, DK-2605 Brøndby.

It is possible to register by sending an e-mail to footballagent@dbu.dk, when the date for the agent test has been decided.

Prior to the test the participant will be invoiced a fee of DKK 2,000 + VAT. The invoice must be paid in advance and no later than one week before the test date, which therefore is 15 June 2022.

The agent test is held as a written multiple-choice test. It consists 20 questions prepared by the DBU. The 20 questions will contain questions regarding the regulations of the DBU and the regulations of FIFA.

Each correct answer gives 1 point and the maximum number of points is thus 20. A minimum of 15 points are required to pass.

It is possible to take the test in English. The test has a 90 minutes duration and no aids can be used.

You can find the syllabus her.

Parts of the syllabus will only be in Danish.

If the above raise any questions, please contact DBU Jura on footballagent@dbu.dk.