DBU indførte med ikrafttræden 1. april 2015 et regelsæt i cirkulæreform, der regulerer anvendelsen af rådgivere ved forhandling og indgåelse af spillerkontrakter og transferaftaler for danske klubber og spillere registrerede i danske klubber. Du finder det nyeste regelsæt fra 2018 her: Dansk Boldspil-Unions reglement for fodboldagenter

Regelsættet indebærer, at person der, der ønsker at agere som rådgiver for danske klubber og spillere registrerede i danske klubber ved forhandling og indgåelse af spillerkontrakter og transferaftaler, skal senest samtidig med indgåelse af repræsentationsaftale registreres som fodboldagent hos DBU. 

Du finder DBUs registreringsprocedure her.


Ved at følge denne procedure opnår du status som registreret fodboldagent.

Det er dog også muligt som registreret fodboldagent at ophøje sin status til "Fodboldagent certificeret af Dansk Boldspil-Union", og hermed kunne repræsentere spillere under 18 år. 

For at opnå certificering som fodboldagent skal du have bestået en af DBU afholdt agentprøve, hvilket du kan læse nærmere om her, og du skal være dækket ind af en erhvervsansvarsforsikring, der lever op til de af DBU stillede mindstekrav, jf. DBUs cirkulære 117, punkt 16. 

Du kan finde en oversigt over de certificerede fodboldagenter her. 

Lige her kan du desuden se fodboldagenternes honorarer i 2020.

Uanset om du er certificeret eller registreret fodboldagent, kan du kun virke som mellemmand for en spiller eller en klub, hvis du har en skriftlig repræsentationsaftale med spilleren eller klubben. Som fodboldagent registreret/certificeret hos DBU er du forpligtet til at benytte DBUs relevante standardrepræsentationsaftale, som foreligger i to udgaver, dels en udgave beregnet for spillerrepræsentation, og dels en udgave beregnet for klubrepræsentation:

Spillerrepræsentation - Dansk
Spillerrepræsentation - Engelsk

Klubrepræsentation - Dansk
Klubrepræsentation - Engelsk

Når en repræsentationsaftale er blevet godkendt af DBU skal der betales et administrationsgebyr af agenten jf. cirkulære 117, punkt 5.2. Størrelsen af dette administrationsgebyr afhænger af indplaceringen af den klub hvor spilleren eller klubben er ved repræsentationsaftalens underskrift.

Såfremt klubben er indplaceret i Superligaen vil administrationsgebyret være kr. 2.000 + moms.

Såfremt klubben er indplaceret i 1. division for herrer vil administrationsgebyret være kr. 1.500 + moms.

Såfremt klubben er indplaceret i 2. division eller andet vil administrationsgebyret være kr. 1.000 + moms.


Såfremt du har spørgsmål, bedes du kontakte DBU Jura på footballagent@dbu.dk samt oplyse dit telefonnummer, hvis du ønsker et blive ringet op.