Q-lederuddannelsen

DBU's Q-lederuddannelse henvender sig til kvinder, der ønsker at gøre en forskel i dansk klubfodbold - også uden for grønsværen!

Fodbolddanmark er præget af manglende kønsdiversitet i ledelser og bestyrelser landet rundt. Men køn gør naturligvis ikke forskellen alene. Engagement og motivation er vejen frem, og via Q-lederuddannelsen får du, udover redskaber, et netværk blandt andre kvindelige ledere, som kan inspirere dig og være med til at bevare din motivation for at gøre en forskel – også uden for banen. 

Adgangskravet til uddannelsen er derfor dit engagement, og det har ingen betydning, om du allerede er frivillig, eller om du blot har lyst til at afprøve dine ledelseskompetencer i et frivilligt hverv.

Med uddannelsen får du:

  • Personlig udvikling gennem din egen Insights-profil
  • Netværk med andre kvinder, der også ønsker at gøre en forskel
  • Konkrete redskaber, viden og inspiration til at styrke din indsats som frivillig 


Hvor og hvornår?
Uddannelsen er tilrettelagt, så I samles i en gruppe i henholdsvis Øst- og Vestdanmark. De to grupper mødes selvstændigt og i en stor, landsdækkende gruppe fire gange på seks måneder. Herunder kan du se en plan for forløbet, der blev afholdt i 2016/2017. Der arbejdes på at udbyde endnu et forløb i 2019.

Qleder_program_august2016.JPG


Pris
4000 kr. pr. person. Deltageren dækker selv rejseomkostninger. Bemærk, at der i mange tilfælde ydes refusion fra kommunen. 

Vil du være med?
Der arbejdes på at tilbyde Q-lederuddannelse i 2019. Interesserede er velkomne til at kontakte national projektleder for DBU pige-/kvindebredde, Annette Westermann - se kontaktoplysninger nederst på siden.

Har du nogen i tankerne, der kunne passe perfekt på denne uddannelse? Giv dem denne flyer i hånden, så de kan læse mere om uddannelsen.

Kontakt
Annette Westermann
anwe@dbu.dk 
telefon: 4326 2222.