B3-træner

A Træner Reklame 500x345 pix

B3-træner er sidste forløb på B-niveauet
Fra 1. januar 2018 består B-licensen af 3 kursusforløb: B1, B2 og B3. Dvs. man skal have gennemgået alle tre kursusforløb for at kunne gå til B-eksamen og derved erhverve en B-licens.
Se oversigt over træneruddannelserne pr. 01.01.2018

Målgruppe
Kurset henvender sig til lettere erfarne ungdoms- eller seniortrænere, der ønsker at opnå yderligere kompetencer til brug i trænergerningen. DBU B3-træner er sidste trin i DBU´s UEFA godkendte B-træneruddannelse.
Hvis man har en B-licens fra før 2018 kan man tage et B3 forløb som refreshment (giver 14 point).

Formål
Kurset tager udgangspunkt i kursistens hverdag og sigter på at udvide kursistens kompetencer i fodboldtrænerrollen både på og uden for banen.

Indhold
Indholdet på kurset er centreret omkring følgende emner:


Gruppe- og holdtræning med udgangspunkt i egen spillestil
Praktisk trænergerning
Sæsonplanlægning
Standardsituationer
Talent identifikation
Kampanalyse

Som en del af B3 gennemfører kursisten et supervisionsforløb.

Forløb og tidsforbrug
Kurset har en samlet varighed på 24 undervisningstimer Hertil kommer tid til hjemmeopgaver og supervisionsforløb.
Kurset udbydes med to mødegange á henholdsvis 2 dage og 1 dag med 8-12 ugers mellemrum. I den mellemliggende periode er der gruppevis supervisioner i deltagerens klubber.

Afvikling
B3 afvikles i hele Danmark. Der er ingen overnatning på kursusstedet i de pågældende weekender. Har kursusstedet faciliteter til ophold, kan kursisten bestille dette direkte. Denne udgift dækkes af kursisten selv. Kursisten følger undervisning i en ”klasse” på maksimalt 12 kursister og en instruktør.
B3 program


Kvalifikationskrav
Det kræves at kursisten har gennemført B1 og B2.

Mødepligt
Der er ingen eksamen, men der er krav om 100% fremmøde på kurset. Hvis kursisten udebliver delvist, vil det ikke være muligt at få et kursusbevis. Det vil ligeledes ikke være muligt at færdiggøre kurset på andre hold.

Pris for B3-træner
kr. 6.900,- Prisen dækker forplejning, undervisning og materialer. Kørsel for egen regning også ved supervisionsforløb.

Kompetence
Kursisten bliver i stand til at træne ungdoms- og seniorhold på bredde niveau.

Eksamination (Licens og bevis)
Eksamen er valgfri. Kursister kan vælge at gennemføre B3 uden at gå til eksamen. I så fald udleveres et kursusbevis som dokumentation. For at erhverve UEFA B-licens, skal kursisten efter forløbet gennemføre en separat tre-timers B-eksamen.

Tilmelding
Se yderligere information om datoer og undervisningssteder via vores kursussøgning nedenfor. Skriv B3 i øverste søgefelt, find dit hold og tilmeld dig direkte.

Spørgsmål?

Kontakt uddannelseskoordinator Thomas Mattsson telefon 43 26 22 28 / mail thma@dbu.dk

DBU B3-træner

DBU B3-træner
DBU051-20009
Odense Boldklub
Sdr. Boulevard 172
5000 Odense C
12
0
lø 28. marts 2020 (08:00 - 18:00)
sø 29. marts 2020 (08:00 - 18:00)
sø 09. august 2020 (08:00 - 18:00)
Kr. 6.900,00
Åben for tilmelding
23-03-2020
21 - B-licens
21 - C-licens
Bemærk!! Nye datoer.
Se beskrivelse - Klik her

Vil du deltage i kurset?

Log ind
Bemærk: Dette er et kursus med påkrævede forudgående kurser.

Alternativt kan din klub tilmelde dig via klubadministrationssystemet "KlubOffice" - tal med din klub herom!