DBU - Talent ID for scouts

Kursus i talentidentifikation og scouting


Målgruppe

Kurset henvender sig til scouts, trænere og talentansvarlige, der arbejder med at evaluere spillere, primært i ungdoms fodbold. Dette gælder både evaluering af klubbens egne spillere samt scouting af eksterne spillere med henblik på rekruttering.

Formål

Det er formålet med uddannelsen at uddanne kursisterne til at identificere og scoute talenter på elitært niveau.

Indhold

Indholdet omfatter blandt andet følgende emner:

  • Talentbegrebet
  • Talentidentifikation
  • Scouting
  • Kampobservationer
  • Forskellen på præstation og potentiale
  • Den relative alderseffekt
  • Eksempler på registreringsdatabaser
  • Retningslinjer og regler for scouting
  • Bias i forbindelse med scouting (fordomme / skævhed)

Varighed og forløb

Kurset fordeles over tre hverdagsaftener.
Hver aften har en varighed af 4 timer, i alt 12 undervisningstimer.
Dertil skal påregnes tid til hjemmearbejde.


Afvikling
Uddannelsen afvikles som udgangspunkt på uddannelsesstedet, men enkelte aftener kan efter behov afvikles andetsteds.

Undervisningsformen er en blanding af instruktøroplæg, gruppediskussioner og plenumdebatter. Kursisterne forventes at deltage aktivt i forløbet.

Der stilles en række obligatoriske hjemmeopgaver, der skal løses som udgangspunkt til den kommende undervisningsgang. Omfanget af hjemmeopgaver vurderes at være ca. 5 timer i alt.

Kvalifikationskrav
Optagelse på uddannelsen kræver som minimum en B1-træner

Refreshment
Kurset kan anvendes til refreshment på B- og A-licens. Det giver 21 point til refreshment ved fuld deltagelse i kurset.

Pris
Kursuspris: kr. 2.990,-.

Tilmelding
Via kursussøgning nedenfor. Skriv Talent-id i øverste søgefelt

Fra januar 2020 lancerer vi Talent-ID 2, som er en overbygning til dette kursus. Der sendes information ud til alle, som har gennemgået Talent-ID 1.