TEMA: Relativ alderseffekt - del 1

20120922FB K809

Den relative alderseffekt er på spil i dansk børnefodbold. Den relative alderseffekt (RAE) forekommer stort set i alle årgange i børnefodbold. RAE opstår allerede meget tidligt i de yngste årgange i børnefodbold. Dog sker der en udjævning senere, men der er talentskaden måske allerede sket?

En frisk dansk undersøgelse dokumenterer, at der forekommer RAE i alle drengeårgange fra U3 til U12, mens der er enkelte pigeårgange, hvor RAE ikke forekommer. På baggrund af resultaterne foreslås det i analysen, at forældre og trænere i børnefodbold informeres om, at der er plads til alle spillere uanset højde, drøjde og alder i fodboldfællesskaberne.

Undersøgelsen, foretaget blandt 79.249 børn med fodboldpas, viser, at RAE er til stede i 19 ud af 22 årgange i børnefodbold. Resultaterne viser også, at RAE opstår allerede hos de alleryngste årgange i dansk børnefodbold, mens RAE også forekommer hos de ældre årgange i børnefodbold, men her er effekten dog stort set udjævnet.

Rapporten bekræfter, at RAE, der har været et kendt fænomen siden 1980’erne, fortsat er en aktuel problematik.

Ud fra undersøgelsens konklusioner anbefaler studiets forfattere, at klubberne sørger for at informere nuværende og kommende forældre om, at der er plads til alle spillere uanset højde, drøjde og alder i fodboldfællesskaberne.

Hele analysen kan læses her

Et problem for både bredde- og elitefodbolden

RAE-fænomenet er ikke bare problematisk for eliten, da tidligere forskning har fundet en sammenhæng mellem RAE og frafald fra sportsdeltagelse. Et større frafald blandt fodboldspillere kan være problematisk for både bredde – og elitefodbolden i Danmark. For breddeklubber er medlemmer et eksistensgrundlag og fastholdelse af spillere er dermed essentielt for landets mange breddeklubber. Samtidig vil færre fodboldspillere resultere i en mindre talentmasse.

Grundlæggende skaber RAE en uret, da spillerens fødselsdato kan være udslagsgivende for, om vedkommende opnår succes med sin sportsgren.

Ligeledes kan RAE -skævvridningen have psykologiske konsekvenser for spillere, som er født sent på året, da disse potentielt vil opleve nederlag og fravælgelse, som i sidste ende kan være skadelige for spillernes overordnede trivsel.

Forskningen i RAE har vist, at det er et verdensomspændende fænomen, som er blevet identificeret i en bred vifte af sportsgrene; udover fodbold drejer der sig blandt andet om håndbold, ishockey og basketball.

Bliv meget klogere på RAE og selve undersøgelsen i GameChangers behandling af emnet her