PRO-træner

Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til trænere med A-licens, der ønsker at arbejde på højeste senior niveau.

Formål
Formålet er, at kursister erhverver sig viden, forudsætninger og kompetencer til at træne spillere på højeste niveau i Danmark eller internationalt.

Ansøgning om optagelse
Det næste Pro-træner forløb starter januar 2020. Der ansøges ved at udfylde ansøgningsskema nederst på denne side. 
Ansøgningsfrist er 1. september 2019.

Indhold
Indholdet omfatter blandt andet følgende emner:

  • Fysiologi og test
  • Casebaseret fodboldledelse
  • Mediehåndtering
  • Observation, statistik og analyse af både tv- og livekampe
  • 3 x supervision i egen klub
  • Kend dig selv - Insights personlighedsprofil
  • Talentudvikling i Danmark og udlandet
  • Fremtidens træner - Toptrænerprofil
  • Individuelt projekt i selvvalgt emne (Ca. 30-40 sider)

Varighed og forløb
Uddannelsen er estimeret til 360 timer som afvikles over 1½ år fra januar til ultimo juni. Der er 10 samlinger a 2 dage. Typisk tirsdag/onsdag fra kl. 10.00 til 15.30 næste dag. Kursister skal forvente en studetur på 5-6 dage samt en individuel studietur på 3-4 dage. Dertil skal påregnes tid til hjemmearbejde, hvor det individuelle projekt er tidskrævende.

Afvikling
Uddannelsen afvikles som udgangspunkt på DBU i Brøndby, men enkelte samlinger kan efter behov afvikles andetsteds. Undervisningsformen er en blanding af eksterne oplægsholdere, instruktør- og kursist oplæg, gruppediskussioner og plenumdebatter. Kursister forventes at deltage aktivt i forløbet.

Kvalifikationskrav
For at blive optaget på Pro-træner skal ansøger have gyldig A-licens og normalt fungere som cheftræner for et hold på følgende niveau:

Herresenior = Superliga, 1. eller 2. division
Ungdom = U17 eller U19 Liga
Kvinder = 3F Ligaen
DBU´s landshold på både kvinde- og herresiden
Andet (sispensation)

Derudover skal der normalt gå minimum 3 år mellem afslutning af DBU A-træner og opstart på DBU Pro-træner*. Ved udvælgelse af kursister indgår en vurdering af:

Karakter/udtalelse fra DBU A-træner
Erfaring som træner på eliteniveau
Fodboldrelevant uddannelse i øvrigt

*Af faglige årsager er der et minimum tidsinterval før du kan gå fra B-træner til A-træner og igen fra A-træner til Pro-træner. Årsagen til tidsbegrænsning er en målsætning om at sikre sammenhæng mellem den teoretiske del af uddannelserne og trænernes praktiske erfaring.

Pris
Kursuspris er 99.500 kr. Kursusgebyret betales i to rater. (Før kursusstart og midt i forløb). Yderligere skal påregnes ekstra gebyr for eksamen på 7.100 kr. Kursister der fravælger eksamen kan ikke tildeles UEFA Pro-licens. I stedet fremsendes bevis uden eksamen.

Kompetence
UEFA Pro-licens kvalificerer til at træne elitehold nationalt og internationalt på højeste professionelle niveau.

Licens og bevis
Ved bestået eksamen modtager kursisten et elektronisk UEFA Pro-licenskort, kursusbevis samt tillæg til kursusbevis med en vurdering af følgende områder:

Fodboldfaglighed
Praktiske trænerfærdigheder
Fodboldledelse og personlig udvikling
Fysiologi
Fodboldanalyse
Det individuel skriftlige projekt
Statistik

Ansøgningsfrist:

1. september 2019

 

Spørgsmål kan rettes til
Trænerudviklingschef Peter Rudbæk telefon 40 52 35 30 / mail: peru@dbu.dk
eller Uddannelseskoordinator Kit Vagner telefon 43262232 / mail: kit@dbu.dk

 

 

Ansøgningsskema til DBU Pro-træneruddannelsen 2020-21

Indtast dit DBU kursistnummer.

Indtast det navn der er registreret på din DBU-profil (mitdbu.dk)

Indtast den adresse der står på din DBU-profil (mitdbu.dk)

Indtast den email-adresse der står i din DBU-profil (mitdbu.dk)

Indtast det telefonnummer der står på din DBU-profil (mitdbu.dk)

Indtast klubnavn.

Indtast årgang og niveau.

Cheftræner, assistent, talentansvarlig ect.

Uddannelsesgebyret er 99.500 kr. 1. rate faktureres 30 dage før uddannelsesstart. Evt. 2. rate udsendes i juli 2020. Gebyret betales i:

Hvem betaler for din Pro-træneruddannelse? HUSK at vedhæfte skriftlig bekræftelse fra klubbens formand (i pdf-format).

Indtast kun klubbens adresse, hvis din klub betaler.

På uddannelsen udleveres trænerjakke og t-shirts til brug på studieturene. Vælg din størrelse. Tøjet kan ikke byttes.

Da der udbetales diæter på studieturene bedes du oplyse dit reg. nummer og kontonummer. Indtast her dit 4-cifrede registreringsnummer

Indtast her dit kontonummer

Her skal du uploade dit træner CV, så vi kan se hvad og hvor du har trænet indtil nu. Husk at uploade dokumentation for aftale om Pro-træneruddannelsen mellem dig og din klub.

Ved afkrydsning i denne boks bekræfter jeg, at jeg har læst og er indforstået med følgende betingelser: Den valgte faktureringsadresse hæfter med sin underskrift for det fulde uddannelses- og eksamensgebyr. Dette gælder ligeledes i de tilfælde, hvor træneren forlader klubben i uddannelsesforløbet, med mindre klub og træner skriftligt har aftalt andet. Aftale mellem klub og træner skal vedhæftes

Se hvem der har UEFA Pro-licens i licenstrænerdatabasen nedenfor