Talent-ID 1

Målgruppe
Kurserne henvender sig til scouts, trænere og talentansvarlige, der arbejder med at evaluere spillere, primært i ungdoms fodbold. Dette gælder både evaluering af klubbens egne spillere samt scouting af eksterne spillere med henblik på rekruttering.


Formål
Det er formålet med uddannelsen at uddanne kursisterne til at identificere og scoute talenter på elitært niveau.


Indhold 
Indholdet omfatter blandt andet følgende emner:

  • Talentbegrebet
  • Hvad er et talent?
  • Præstation og potentiale
  • Den relative alderseffekt (RAE)
  • Retningslinjer og regler for scouting
  • Bias i forbindelse med talent-identifikation (fordomme/skævhed)


Varighed og forløb
Kurset fordeles over to hverdagsaftener.
Hver aften har en varighed af 4½ time; i alt 9 undervisningstimer.
Dertil skal forventes tid til hjemmearbejde.


Afvikling
Uddannelsen afvikles som udgangspunkt på uddannelsesstedet, men enkelte aftener kan efter behov afvikles andetsteds.

Undervisningsformen er en blanding af instruktøroplæg, gruppediskussioner og plenumdebatter. Kursisterne forventes at deltage aktivt i forløbet.

Der stilles en række obligatoriske hjemmeopgaver, der skal løses inden den kommende undervisningsgang. Omfanget af hjemmeopgaver vurderes til at omfatte ca. 5 timer i alt.

Kvalifikationskrav
Optagelse på uddannelsen kræver som minimum en C-licens eller den tidligere DBU B1-træneruddannelse.


Refreshment
Kurset kan anvendes til refreshment på B - C- og A-licens. Det giver 10 point til refreshment ved fuld deltagelse i kurset.

Pris
Kursuspris: kr. 3.050,-.

Tilmelding
Via kursussøgning nedenfor.

Skriv 'Talent-ID' i søgefeltet 'Kursusnavn' og klik dernæst på 'FIND'.