B&U-trænerrådgiver

Har din klubs børne- og ungdomstrænere brug for inspiration og sparring? Så tilbyder DBU et 50-timers forløb med en B&U-trænerrådgiver i klubben samt et C1- eller C2-trænerkursus til jeres trænere.

 

Hb190227egtvedkunstbane071 Foto: Henrik Bjerregrav

BEMÆRK: Ansøgningsfristen i foråret er overskredet. Hold øje med siden til efteråret, hvis I ønsker at få tilknyttet B&U-trænerrådgiver.  

DBU tilbyder landets klubber et forløb med en B&U-trænerrådgiver. Forløbet består af 50 timer, hvor en B&U-trænerrådgiver er tilknyttet klubben. B&U-rænerrådgiveren vil inspirere børne- og ungdomstrænerne fra både pige- og drengeholdene via træning og sparring med trænerne og deres hold.

Derudover består forløbet også af et 10-timers C1-kursus eller 14-timers C2-kursus for klubbens børne- og ungdomstrænere.


Målet er at udvikle og inspirere trænere samt motivere til træneruddannelse - fordi dygtige trænere og et godt fodboldmiljø spiller en vigtig rolle i både at udvikle klubbens spillere, fastholde dem og tiltrække nye.

Som en del af det gode fodboldmiljø er både frivillige og forældre vigtige, derfor vil B&U-trænerrådgiveren også planlægge og afholde møder for frivillige og forældre.

I alt 100 klubber vil i 2021 have en B&U-trænerrådgiver tilknyttet i et forløb med inspiration, sparring til trænerne samt gennførelse af træneruddannelse. Skal I være en af dem? 

Klubben får:

 • 50 timers forløb med en B&U-trænerrådgiver
 • C1- eller C2-trænerkursus til klubbens pige- og drengetrænere fra DBU C-træneruddannelsen


B&U-trænerrådgiveren kan hjælpe med at:

 • Inspirere børne- & ungdomstrænere til god træning og gode fodboldmiljøer
 • Etablere og understøtte læringsmiljøer for spillere og trænere
 • Planlægge og koordinere forløbet og C1-/C2-kursus i samarbejde med klubben
 • Observere træningspas og give trænerne feedback og supervision
 • Yde trænerfaglig sparring til trænerne gennem inspirationstræning
 • Udarbejde uddannelsesplaner i samråd med den enkelte træner
 • Afholde dialogmødet ”Gode Fodboldforældre” for klubbens forældre
 • Deltage i opstarts- og trænermøder
 • Identificere resursepersoner til at overtage de opgaver, hun/han har haft ansvaret for i perioden
 • Understøtte DBU’s børnestrategi
 • Give en afsluttende status til klubben


Klubben forpligter sig til at:

 • Samstemme med klubbens trænere omkring et rådgiverforløb
 • En resurseperson som har adgang til trænere og materialer
 • Afholde et opstartsmøde med B&U-trænerrådgiveren
 • Afholde trænermøde hvor B&U-trænerrådgiveren præsenteres
 • Samle trænere til inspirationstræning
 • Afholde et C1- eller C2-trænerkursus, min. 10 deltagere eller én træner pr. årgang

Hvis klubben ikke kan samle minimum ti deltagere, så hiv fat i naboklubben og deres trænere til deltagelse også. Lever klubben ikke op til deltagerantallet, kan trænerkursets reelle pris a 6.850 kr. eller 9.150 kr. opkræves af DBU.

Pris:
Prisen for en B&U-trænerrådgiver er 5000 kr. (værdi ca. 20.000 kr.) - alt efter hvor mange timer, klubben ønsker. 

Prisen inkluderer de 50 timer plus et C1- eller C2 kursus inkl. materialer hertil.