Linjedommer 4

Kurset er ligesom niveauet DBU Linjedommer 3 bygget op omkring en international ungdomsturnering for U/19-hold med et højt elitært niveau. Turneringen og kurset afvikles normalt i begyndelsen af august måned i Lyngby.
   
Formål DBU Divisions-linjedommer har til formål at sikre og videreudvikle standarden blandt liniedommerne i de næsthøjeste danske rækker, 1. division og 2. division blandt andet ved
 • at forbedre dine muligheder for at fungere som liniedommer i kampe på et højt niveau
 • at give dig konkrete værktøjer
 • at motivere dig til din fortsatte videreudvikling som liniedommer
 • at synliggøre vigtigheden af at kunne begå sig i et konkurrencepræget fodboldmiljø i tæt samarbejde med dommerkolleger.
Målgruppe Obligatorisk kursus for seks inviterede divisionsdommere, der er aktive i DBU-turneringer som enten DBU Divisionsdommer eller DBU Elitedommer. 
   
Optagelseskriterier DBU Linjedommer 3.
   
Kursusbeskrivelse Emnerne i kurset er en opfølgning på emner som kursisterne har fået kendskab til på tidligere kurser. Målet med kurset  er, at kursisterne efterfølgende udbygger kendskabet, så man behersker de forskellige teknikker. 

Som forberedelse til kurset, vil kursisten blive videofilmet i en aktiv liniedommeropgave i kursistens højeste række, og klip fra denne video vil danne baggrund for dele af kursusindholdet.

Kurset er tillige bygget op omkring en international U/19-turnering, hvor kursisterne fungerer som linjedommere hver eftermiddag og aften. 

Formiddagene benyttes til undervisning samt efterbehandling af kampene, blandt andet ud fra videooptagelser af den enkelte liniedommer.

Blandt indholdet er emnerne
 • krav til en toplinjedommer på internationalt niveau,
 • kommunikation, kropssprog og konflikthåndtering
 • markeringer og signaler
 • praktisk dommergerning
 • spillesystemer og spillestil
 • samarbejde mellem dommer og linjedommer
 • gode råd og vink til fremtiden
 • personlig udviklingsplan.
Varighed og forløb Internatkursus af tre dages varighed fra torsdag middag til lørdag middag.
   
Dato / periode / undervisningssted Kurset afvikles normalt sidst i juli eller i begyndelsen af august måned i forbindelse med en internationale U/19-turnering i Lyngby.

Undervisning og indkvartering på Lyngby Stadion.
   
Praktisk Det vil være nødvendigt at medtage dommerskjorter i flere farver.
   
Tilmelding Invitationer udsendes typisk i januar måned
   
Pris Gratis. Opholds- og forplejningsudgifter dækkes af DBU.
   
Licens / bevis DBU linjedommer 4 bevis
   
Kompetence DBU Divisions-liniedommer er formelt set ikke adgangsgivende til kurset DBU linjedommer 5, men deltagelse betragtes som reel forudsætning for mulig udvælgelse til senere deltagelse på niveauet DBU FIFA-linjedommer.
   
Statistik: DBU har gennemført 9 Divisions-linjedommerkurser siden 1999 med i alt 54 kursister.

Skriv en kommentar

Skriv kommentar (Kræver login)

0

Ingen kommentarer endnu - skriv den første